Koşulların Kaldırılması

Yeşil kartlarını aldıktan sonra, çoğu başvuran bunun koşullu gereklilik yönünü merak ediyor. Çoğunlukla kalıcı bir yeşil kart almak için ne yapmaları gerektiğini bilmek istiyorlar ve bu, koşulların kaldırılması sürecinde asıl önemli olan kısım. Bu süreç zaman zaman biraz kafa karıştırıcı ve karmaşık olabilir, bu nedenle, başvurunuzu analiz edebilecek, ortaya çıkabilecek sorunları belirleyebilecek ve özel bir yasal strateji hazırlayabilecek deneyimli bir aile temelli göçmenlik avukatı ile bir görüşme yapmanızı öneririz. Pandev Hukuk, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki hayatınızda yeni bir döneme girerken size ve eşinize davalarda yardımcı olabilecek, yıllarca birikmiş deneyime ve bilgiye sahiptir.

Evlilik Temelli Yeşil Kart

Evlilik yoluyla şartlı veya kalıcı bir yeşil kart almak, USCIS’e yeşil kart için başvuran çiftin evliliğe iyi niyetle girdiğini ve tüm niyetleri için iradesini kanıtlayacak formların, belgelerin ve destekleyici kanıtların doldurulmasını ve sunulmasını gerektiren oldukça karmaşık bir süreçtir.

Koşulların kaldırılması sürecinin, işlem süreleri, görüşme randevuları, olası kanıt talepleri ve diğer değişkenler gibi farklı faktörler nedeniyle tamamlanması aylar alabilir. Sonunda, başvuru onaylanırsa, göçmen eşe evliliğin ayrıntılarına bağlı olarak şartlı veya kalıcı olabilen yeşil kart verilir.

I offer confidential 30 minute & 1 hour consultations.

Schedule a consultation
Adrian Pandev immigration lawyer USA

Koşullu Yeşil Kart

Evlilik temelli yeşil kart süreci tamamlandıktan sonra, göçmen eş artık yasal bir daimî ikametgâh almaya hak kazanır ve aile Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayabilir. Ne kadar süredir evli olduklarına bağlı olarak, göçmen eş ya şartlı bir yeşil kart ya da kalıcı bir yeşil kart alacaktır.

Evlilik başvurudan iki yıldan daha kısa bir süre önce başladıysa, yabancı uyruklu kişiye şartlı yeşil kart olarak da bilinen CR1 verilecektir. Bu şartlı yeşil kartlar iki yıl geçerlidir ve bu sürenin bitiminden sonra kalıcı bir yeşil kartla değiştirilmesi gerekir. O zaman geldiğinde, çiftin birlikte I-751 Formunu (İkamet Koşullarının Kaldırılması Dilekçesi) doldurması gerekir. Koşullu yeşil kartın sona ermesini takip eden 90 günlük sürenin bitiminden önce ortak dosyalama yapılmalıdır. Bu süre sona ermeden veya yabancı eşin memleketine geri gönderilme riskinden önce bunu mutlaka dosyalamış olmak gerekir. USCIS Form I-751’i aldıktan sonra, işlemden sorumlu memurlar başvuruyu gözden geçirecek, çiftin evliliğini yeniden değerlendirecek ve bunun gerçek “iyi niyetli” bir evlilik olup olmadığına ve olmaya devam edip etmeyeceğine karar verecektir. Bu, “koşulların ortadan kaldırılması” olarak bilinen süreçtir.

Evlilik başvurudan iki yıldan fazla bir süre önce başladıysa, yabancı uyruklu kişiye, acil göreceli yeşil kart olarak da bilinen ve gerçekten kalıcı olan bir IR1 verilecektir. Bu kalıcı yeşil kart 10 yıl geçerlidir ancak bu sürenin bitiminden sonra kolayca yenilenebilir. Koşulların kaldırılması sürecinin aksine, bu oldukça basittir ve çiftin, evliliklerinin devamını sorumlu USCIS memurlarına kanıtlamasını gerektirmez.

Koşullu Yeşil Kartın Kaldırılmasına İlişkin Gereksinimler Nelerdir?

Koşulların kaldırılmasının ilk ve en temel şartı, tabi ki şartlı yeşil kart sahibi olmaktır. Genellikle, hamil, bir ABD vatandaşı ile evli veya yasal olarak daimî ikamet eden yabancı bir eştir. Form-751’in dosyalanması tipik olarak “birlikte” yapılır, yani hem yabancı uyruklu eş hem de ABD vatandaşı / LPR eşi başvuru sürecine katılır. Ancak bazen göçmen eşin ABD’li eşi olmadan bu dilekçeyi vermesi mümkündür. Bu tür durumlar genellikle şunları içerir:

 • Evliliğin boşanma veya fesih yoluyla sona erdiği zaman.
 • Göçmen eş ve / veya çocukları ABD vatandaşı veya daimî ikamet eden eşi tarafından darp edildiğinde veya aşırı zulme maruz kaldığında.
 • Göçmen eşin statüsünün sona ermesi ve Amerika Birleşik Devletleri’nden çıkarılması büyük zorluklarla sonuçlanacaktır.

Çiftin boşanması veya evliliklerini iptal etmesi halinde durum da karmaşıklaşır ancak evlilik bittikten sonra bile kalıcı bir yeşil kart almak mümkündür.

Göçmen statüsünün sona ermesinin aşırı zorluklara yol açıp açmayacağını yetkililere kanıtlamak zor ama imkânsız değildir, ancak genellikle USCIS tarafından incelemenin artmasına neden olur.

Koşulların Kaldırılması Süreci

USCIS’e başvurulduğunda, ortak dilekçe, evliliğin geçerli olduğuna ve çiftin evli bir çift olarak yaşadığına ve davrandığına dair kanıtla desteklenmelidir. Tipik kanıtlar arasında çiftin çocukları için doğum belgeleri, birlikte yaşama kanıtları ve ortak varlıkların sahipliğini kanıtlamayı içeren belgeler yer alır. USCIS tarafından destekleyici kanıt olarak dört belge kategorisi belirtilmiştir. 

Dört kategori şunlardır:

 1. Ortak İkamet Kanıtı;
 2. Diğer Varlıkların veya Müşterek Borçların Müşterek Sahipliğini Gösteren Mali Kayıtlar;
 3. Minimum İki Kişiden Yeminli Beyanlar;
 4. Gerçek Bir Evliliğin Daha Fazla Kanıtı.

İlk kategori, yani ortak ikamet kanıtı, çiftin kira sözleşmesinin bir kopyasını, tapuyu ve hatta söz konusu konutun ortak işgalini/mülkiyetini gösteren bir ipotek sözleşmesini içerebilir.

İkinci kategori, diğer varlıkların veya müşterek borçların müşterek mülkiyetini gösteren mali kayıtlar, birlikte imzalanan ortak banka kredileri, ortak kredi veya borç hesapları, ortak vergi beyannameleri, mülk üzerindeki ortak mülkiyet (araçlar dahil) gibi çeşitli belgeleri içerebilir.

En az iki kişiden alınan beyan olarak üçüncü kategori, çiftin ilk iki kategori için kanıt sağlayamadığı durumlarda kullanılır. Böyle bir durumda, göçmen eş ve ABD vatandaşı / yasal olarak daimî ikamet eden eş, çifti en az iki yıldır tanıyan en az iki kişi beyanda bulunabilirler. Yeminli beyanlar, çiftin birlikte yaşadığı gerçeği de dahil olmak üzere, evliliğin gerçek doğasını kanıtlayan ifadeler ve diğer bu tür kanıtlar sunmalıdır.

Dördüncü ve son kategori, iyi niyetli evliliğin daha fazla kanıtı, çift hakkında bilgi sağlayabilen işverenlerin ifadeleri gibi çeşitli kaynakları içerir (bireyin evliliğini içeren iş personelinin kayıtları, eşlerden birinin adını veren yardım planları diğerine bağımlı olarak), her iki eşin de dahil olduğu sigorta poliçeleri, çiftin geniş ailelerini içeren fotoğrafları, ortak tatil ve uçuş kanıtı, elektrik ve diğer hizmet faturaları vb.

Bazı durumlarda, koşulların kaldırılması süreci görüşmeyi içerebilir. Genel olarak, sorular görüşme sırasında evlilik yoluyla yeşil kart için sorulan sorulara oldukça benzer olabilir, ancak görüşme koşullarının kaldırılmasının tek amacı, evliliğin dürüst olduğunu tespit etmektir.

Koşulların Kaldırılması Zaman Çizelgesi

Koşulların kaldırılması zaman çizelgesi, dilekçenin ABD vatandaşı / yasal daimî ikamet eden eş ile ortaklaşa dosyalandığı durumlarda Form I-751’in işlem süresine dayanmaktadır. Yalnızca göçmen eşi içeren durumlarda (bu makalede daha önce bahsedilenler gibi), zaman çizelgesi biraz farklı olabilir. Ne yazık ki, bu vakalar benzersiz olma eğilimindedir ve genelleştirilmiş bir zaman çizelgesi doğru veya uygun olmaz.

İki eş tarafından I-751 başvurusu yapıldıktan sonra, göçmen eş aşağıdaki zaman çizelgesini beklemelidir:

Başvurudan sonraki 2-3 hafta içinde

Bu süre içinde, göçmen başvuru sahibi postayla USCIS’in başvuruyu aldığını ve normal şekilde işlediğini gösteren bir alındı ​​bildirimi alacaktır. Makbuz bildirimi ayrıca göçmen eşin şartlı kalıcı oturma izni statüsünü bir yıl daha uzatır.

Başvurudan sonraki 3-4 hafta içinde

Başvuruyu yaptıktan yaklaşık bir ay sonra, başvuru sahibi bir randevu bildirimi almalıdır. Randevu, göçmenin fotoğrafının, parmak izlerinin ve imzasının alınmasını içerecektir. Evlilik temelli yeşil kart sürecine aynı randevu dahildir, böylece başvuru sahibi prosedüre zaten aşina olacaktır.

Biyometrik bildirimini aldıktan 4-5 ay sonra

Bu 5 aylık süre boyunca, başvuru sahibi, USCIS’ten, başvurusunda yeterli kanıt sağlayamamışsa kendileri için bir görüşme planlanacağını bildirmek için kanıt taleplerini ve görüşme bildirimlerini içerebilecek olası ek bildirimleri alacaktır. Göçmen başvuru sahibine mülakat bildirisinin gönderildiği belirli durumlarda, genellikle başvurunun yapılmasından yaklaşık 5 ay sonrası için randevu verilir. Bununla birlikte, vaka bir feragat başvurusu içeriyorsa, feragat başvuru sürecinin özellikleri nedeniyle koşulların kaldırılması biraz daha uzun sürebilir.

Göçmen eş mülakat bildirimi alırsa, olabilecek en iyi karar, başvuru sahibinin mülakata uygun şekilde hazırlanmasına yardımcı olacak deneyimli bir aile temelli göçmenlik avukatının tecrübelerinden yararlanmak olacaktır.

Başvuru sahibi kanıt için bir talep almazsa, koşulların kaldırılması başvurusu için işlem süresi yaklaşık 6 ila 8 ay sürmelidir, ayrıca bir feragat başvurusu baştan sona bir yıl kadar sürebilir.

Başvuruda kanıt talepleri, birikmiş iş yükü ve öngörülemeyen durumlar gibi sorunlar varsa, göçmen eşin ülkede yasal olarak kalabilmek için şartlı ikamet statüsünün daha da uzatılması için başvuruda bulunması gerekecektir.

I offer confidential 30 minute & 1 hour consultations.

Schedule a consultation
Adrian Pandev immigration lawyer USA

Ortak Başvuru Gerekliliğinden Feragat

Başvuranın ABD vatandaşı/yasal olarak daimî ikamet eden eşi ile evliliği sona erdiyse, başvuru için inceleme ve gereklilikler çok daha ciddi ve zordur. Ortak başvuru içermeyen bir başvuru, eşle birlikte başvuru yapma gerekliliğinden feragat edilmesini gerektirdiği için “I-751 Feragat” olarak adlandırılır. USCIS memurları, I-751 feragat başvurularını, koşulların kaldırılması için düzenli olarak ortaklaşa yapılan dilekçelerden çok daha fazla inceleme ve gözden geçirme eğilimindedir. Bir I-751 feragatnamesinin onayını almak tamamen mümkündür, ancak başvuru

gerçekten iyi desteklenmeli ve USCIS görevlisine evliliğin tamamen iyi niyetli olduğunu ve iyi bir şekilde girildiğini kanıtlayacak çeşitli kanıtlar içermelidir.

Bazı durumlarda, USCIS göçmenlik memuru, göçmen eş tarafından sağlanan belgelerin ve kanıtların evliliğin geçerliliğini kanıtlamak için yeterli olmadığını düşünebilir. Böyle bir durumda olağan sonuç, koşulların kaldırılması randevusunun tekrar planlanmasını gerektirir.

USCIS’in işlemden feragat başvuruları için harcadığı tipik süre 6 aydan 1 yıla kadar değişir. İşlem süresi, vakanın değişkenlerine ve karmaşıklığına bağlıdır.

Boşanma Sonrası Durumların Kaldırılması

Çiftin evliliği boşanma veya iptalle sonuçlanırsa, göçmen eş, kalıcı ikamet kartı almak için koşulların kaldırılması işlemine yine de başvurabilir. Bu durumda, kişinin yukarıda belirtilen I-751 feragatnamesi için başvurması ve bu prosedür için talimatları izlemesi gerekecektir.

Genel olarak, başvuru sahibi, ABD vatandaşı/yasal olarak daimî ikamet eden eşi nedeniyle evliliğin sona erdiğini kanıtlamaya çalışabilir. Boşanmayı veya iptali talep eden kişinin kendisinin olduğuna dair kanıt içerebilir.

Göçmen dilekçesine yardımcı olabilecek bir başka kanıt da çiftin evlilik danışmanlığına ve/veya çiftin evliliği sürdürmek ve durumu düzeltmek için gerçekten çaba gösterdiğini öne süren diğer faaliyetlere katılmasıdır.

Başvuru sahibi ayrıca iptal belgelerinin veya boşanma kararının bir kopyasını, diğer tüm kanıtları ve doldurulmuş Form I-751 dilekçesini hazır hale getirmelidir.

Koşulların Kaldırılması SSS

Ya eşim ölürse?

Göçmenin ABD vatandaşı/yasal olarak daimî ikamet eden eşi, koşulların kaldırılma süreci başlamadan önce ölürse, göçmen eşin Form I-751 dosya paketinin ölüm belgesini ve birey vefat etmeden önce yaşadıkları evlilik hayatının tüm kanıtlarını içermesi gerekecektir. Böyle bir durumda başvuru sahibi 90 günlük süre başlamadan formu doldurmalıdır.

Ya evliliğim sırasında istismara uğramışsam ya da dövülmüşsem?

Yabancı uyruklu başvuranın eşi evlilik sırasında istismarcıysa, bu durumda göçmen istismarcı eşin varlığı veya yardımı olmaksızın koşulların kaldırılması için başvurabilir. Başvuranın polis raporları, yasaklama emirleri, fotoğraflar ve yaralanmalarla ilgili tıbbi belgeler gibi istismarın kanıtlarını eklemesi gerekir. Kötü niyetli ilişki boşanma yoluyla sona erdiyse, boşanma kararnamesine de yer verilmelidir.

Ya evliliğim sona erdiyse ancak ikametimin sona ermesi benim için “aşırı zorluklara” neden olacaksa?

Yukarıda belirtildiği gibi, göçmen ikametgahının sonlandırılmasının aşırı zorluklarla sonuçlanacağını kanıtlamak oldukça zordur. Diğer durumların aksine, yabancı eşin evliliğin iyi niyetle yapıldığını ve iyi niyetle girdiğini kanıtlaması istenmeyecektir. Bu durumda, başvuru sahibinin kendi ülkesine geri dönmenin aşırı zorluklarla sonuçlanacağını kanıtlaması gerekecektir. USCIS’in aşırı güçlük başvurularının işlenmesinde dikkate aldığı tek faktör, yeşil kartın verilmesinden sonra gelişen faktörlerdir. Hükümeti, bu göçmenin yeşil kartının koşullarını kaldırmaya ikna edebilecek faktörlere bir örnek, göçmenin anavatanında bir iç savaşın gelişmesidir. Böyle bir durumda başvuran, evine dönmenin hayatını riske atacağını ve bu nedenle aşırı zorluklara neden olacağını iddia edebilir. Bu, pek çok örnekten sadece biridir ve deneyimli bir göçmenlik avukatı, bu tür bir davayı yetkililere kanıtlamak için tavsiye almak için en iyi uzmandır.

Bazı durumlarda, başvuru sahibi için birden fazla özel durum geçerli olabilir. Örneğin, evlilik boşanma veya iptalle sonuçlanmaması durumunda bile anavatanlarına döndüklerinde suistimal ile karşılaşabilirler. Neyse ki Form I-751, göçmenlere bu özel durumlar söz konusu olduğunda birden fazla kutuyu işaretleme seçeneği sunar.

90 günlük sürenin sonunda dosyalarsam ne olur?

Göçmen eş, Form-751’i ve bununla ilgili tüm destekleyici belgeleri yukarıda belirtilen 90 günlük süre içinde dosyalayamazsa, USCIS yanıt olarak çeşitli önlemler alacaktır. Bunlar;

 • Göçmenlerin şartlı daimî ikamet statüsünün otomatik olarak feshedilmesi;
 • Göçmen aleyhine ihraç işlemlerinin başlaması;
 • Göçmenlere koşulları ortadan kaldırmadıklarını bildiren bir bildirim göndermek;
 • Duruşmada incelenmek üzere bir duyuru göndermek.

Duruşmada, başvuran, sınır dışı etme gerekçesi olarak hükümetin sunduğu delilleri inceleme ve çürütme şansına sahip olacaktır. Bu durumda, yasaya ve onun gereklerine gerçekten uyduklarını kanıtlamak göçmenlerin sorumluluğundadır.

Başvuran eş, form paketini 90 günlük süreden sonra sunarsa, başvurunun neden geciktiğini açıklayan bir mektup eklemesi gerekir. Sebep makul ve kabul edilebilir bulunursa, USCIS normal şekilde koşulların kaldırılması sürecine devam edecektir.

I-751 dilekçemin reddine nasıl itiraz edebilirim?

Başvuru sahibi, Form I-751 başvurusuna ilişkin USCIS’ten bir ret aldığında, reddetme kararı genellikle reddetme nedeninin bir açıklamasını içerir. Hükümet ayrıca, göçmenlere, sınır dışı etme işlemleri sırasında davalarını bir yargıç önünde sunacakları mahkemede bir Duruşma Bildirimi (NTA) verebilir. Başvuranın, I-751 reddinin yargıçtan incelenmesini talep etmesine izin verilir. İnceleme sırasında, hükümetin reddin garanti edildiğine ve başvuruda verilen bilgilerin yanlış olduğuna dair yeterli kanıt sunması gerekmektedir.

Hâkim, sınır dışı etme işlemlerinin lehine karar verirse, göçmen, EOIR-26 adlı bir Göçmenlik Hakiminin Kararından Temyiz Bildirimi adlı bir formu doldurarak mahkemenin kararına itiraz etmek için 30 günü olacaktır.

Evlilik Yeşil Kart Hizmetlerimiz

Göçmenlik davanız için özelleştirilmiş bir strateji ile ilgilenir misiniz? Eşinize sponsor olmanın bir yolunu arayan bir ABD vatandaşı veya yasal olarak daimî ikamet eden bir kişi misiniz? Evlilik yeşil kart hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Size bunların hepsini ve daha fazlasını sunabiliriz. Pandev Hukuk, göçmenlik yasasında yılların deneyimine ve uzmanlığına sahiptir. Bu deneyimlerle evlilik temelli göçmenlik davanızda size rehberlik etmek ve Amerika Birleşik Devletleri’nde bir aile olarak yeni bir yaşama başlamanıza yardımcı olmak için burada. 

Göçmenlik avukatımızla bir danışma randevusu ayarlamak isterseniz, bağlantıyı takip edin ve “Bir Danışma Planlayın” ı tıklayın. Bize [email protected] adresinden e-posta yoluyla ulaşabilir veya bizi (212) 220-6652 numaralı telefondan arayabilirsiniz.

Görüşmeniz sırasında, göçmenlik avukatımız davanız hakkında dürüst bir değerlendirme ve sonraki adımlarınızla ilgili bir tavsiye sağlayacaktır.

I offer confidential 30 minute & 1 hour consultations.

Schedule a consultation
Adrian Pandev immigration lawyer USA

Sorumluluk Reddi: Bu blog yazısı, Pandev Hukuk Limited şirketi tarafından yalnızca genel eğitim ve bilgi amaçlı oluşturulmuştur. Burada sağlanan bilgiler hukuki tavsiye niteliğinde değildir, herhangi bir özel konuda avukat tavsiyesinin yerine geçme iddiası taşımaz ve avukat-müvekkil ilişkisi tesis etmez. Hiçbir okuyucu, bu makalede veya bu web sitesinin başka bir yerinde sunulan herhangi bir bilgiye dayanarak, uygun hukuk müşavirinin veya ilgili yargı alanında lisanslı diğer profesyonel danışmanların tavsiyesine başvurmadan hareket etmekten kaçınmalıdır. Pandev Hukuk Limited şirketi, bu makalenin veya web sitesinin herhangi bir içeriğine dayanarak yapılan herhangi bir işlemle ilgili her türlü sorumluluğu açıkça reddeder. Bu blog yazısı avukat reklamı teşkil edebilir. Yasal standartlar ve kurallar sıklıkla değişir. Önceki sonuçlar benzer bir sonucu garanti etmez. 

Adrian Pandev

As the principal attorney at Pandev Law, I have helped hundreds of foreign individuals and companies successfully navigate their journey to the United States. Previously, I served as Trial Attorney at the U.S. Department of Justice. Now, I represent foreign investors, founders, and high-net-worth-individuals in business, immigration, and wealth planning matters. I am an early proponent of blockchain technology and serve as strategic advisor to blockchain startups and cryptocurrency investors. Selected to the Super Lawyers New York Rising Stars list 2019-2021. Follow me on Twitter, LinkedIn, or Instagram.

Schedule a Consultation with an Attorney Today

Talk to a Lawyer

Explore more of for turkish

Our Locations

New York Office - Downtown

One World Trade Center, Suite 8500

New York, NY 10007

(646) 285-2175

New York Office - Midtown

600 Third Avenue, Floor 2

New York, NY 10016

(646) 354-3780

Charleston Office

170 Meeting Street

Charleston, SC 29401

(843) 991-7807

Call us at:

(646) 354-3780

For a consultation