Имиграция въз основа на работата: какво означава ако удължението на виза H-1B се бави повече от 240 дни?

Какво означава „правилото на 240-те дни“ в процеса по удължаване на виза H-1B?

Обобщено: Правилото за 240-те дни позволява на служител с виза H-1B да остане и да работи в САЩ в срок до 240 дни след изтичане на I-94 докато петицията за удължаване на виза H-1B се обработва в Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS).

Подробно обяснение от адвокат по имиграционно право въз основа на работата:

При подаване на петиция за удължаване на виза H-1B за същия работодател, служителят с виза H-1B има право да работи до 240 дни след изтичане на текущия период на престой (вписан в най-скорошния документ I-94 на служителя с виза H-1B). Ако минат тези 240 дни след изтичане на позволения период на престой на служителя с виза H-1B и петицията за удължаване на виза H-1B все още се обработва от Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS), служителят с виза H-1B губи правото си да работи докато петицията за удължаване на виза H-1B не бъде одобрена. Въпреки че служителят с виза H-1B губи правото си да работи след 240-те дни, служителят с виза H-1B има право да остане в САЩ докато навременно подадената петиция за удължаване на виза H-1B се обработва в Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS).

Ако не сте сигурни дали правилото за 240-те дни се отнася до Вашия случай или имате нужда от изготвяне на персонализирана стратегия за удължаване на виза H-1B, свържете се с нашия адвокат по имиграционно право въз основа на работата.

Правилото за 240-те дни приложимо ли е за петиции за прехвърляне от категория H-1B?

Обобщено: Не, правилото за 240-те дни обикновено не е приложимо за петиции за прехвърляне или смяна на работодател от категория H-1B.

Подробно обяснение от адвокат по имиграционно право въз основа на работата:

Статутът AC21 позволява подвижност във връзка с виза H-1B, което от своя страна позволява на служителя с виза H-1B да започне нова работа с нов работодател веднага щом новият работодател от категория H-1B подаде петиция H-1B за прехвърляне, наричана още петиция H-1B за смяна на работодател, в Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS). Законите за имиграция въз основа на работата гласят, че за да се квалифицира за подвижност във връзка с виза H-1B, служителят с виза H-1B трябва да отговаря на следните изисквания:

  • работникът с виза H-1B е нает на работа съгласно закона;
  • новата петиция H-1B за прехвърляне не е направена лекомислено;
  • новата петиция H-1B за прехвърляне е подадена преди изтичането на периода на престой за настоящата виза H-1B;
  • служителят с виза H-1B не е нает на работа без разрешение преди подаването на петиция H-1B за прехвърляне.

Статутът AC21 позволява на прехвърления служител с виза H-1B да започне работа в момента, в който петиция H-1B за прехвърляне е подадена. Ако петиция H-1B за прехвърляне се обработва повече от 240 дни, прехвърленият служител с виза H-1B има право да продължи работа за новия работодател от категория H-1B съгласно правилата, предвидени в статут AC21.

Ако се колебаете дали да подадете петиция H-1B за прехвърляне или вече сте подали петиция H-1B за прехвърляне, която се обработва в Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS), свържете се с нашия адвокат по имиграционно право за изготвяне на персонализирана стратегия за прехвърляне във връзка с виза H-1B.

I offer confidential 30 minute & 1 hour consultations.

Schedule a consultation
Adrian Pandev immigration lawyer USA

Какво ще се случи, ако лимитът от 240 дни изтече, а петицията за удължаване на виза H-1B все още се обработва?

Обобщено: служителят с виза H-1B може да остане в САЩ, но не може да продължи да работи. За да избегнете този проблем, често се препоръчва да използвате услугата специално обработване за петиция за виза H-1B.

Подробно обяснение от адвокат по имиграционно право въз основа на работата:

Ако работодателят от категория H-1B е подал навременна и сериозна заявка за удължаване на статут H-1B, служителят с виза H-1B може да остане в САЩ докато Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS) взима решение относно петиция H-1B. Ако петицията за удължаване на виза H-1B все още се обработва 240 дни след изтичане на картата I-94 на служителя от категория H-1B, служителят от категория H-1B губи правото си на работа, но може да продължи да пребивава в САЩ докато не се вземе решение относно петицията за удължаване на виза H-1B.

Възможно е да поискате услугата специално обработване за петиции H-1B, включително удължаване на виза H-1B и петиция за прехвърляне от категория H-1B. Петициите, които са подадени с услуга специално обработване се изпълняват бързо от Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS) и са обработени в рамките на 15 дни от тяхното получаване. В сила от 1 октомври 2018, държавната такса за подаване на документи с услугата специално обработване е $1 410 (в допълнение към стандартните такси за подаване на документи). Моля, имайте предвид, че през последните години Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS) редовно прекратява специалното обработване за определени видове петиции за виза H-1B. Важно е да обсъдите вариантите за специално обработване с опитен адвокат по имиграционно право въз основа на работата, който може да Ви посъветва дали този вариант е приложим за Вашия случай.

Ако петицията за удължаване на виза H-1B е в процес на обработване вече няколко месеца и служителят с виза H-1B трябва да продължи да работи без прекъсване след изтичането на 240-те дни, често се препоръчва петиция H-1B да бъде надградена със специално обработване, за да може решението за удължаване на петиция H-1B да бъде взето преди крайния срок от 240 дни.

Ако сте подали петиция за удължаване на виза H-1B, която се обработва няколко месеца или търсите персонализирана стратегия за удължаване на виза H-1B, свържете се с нашия адвокат по имиграционно право въз основа на работата.

Нашият адвокат по имиграционно право въз основа на работата е тук, за да Ви помогне

Имате ли нужда от помощ при подготовката и подаването на петиция за удължаване на виза H-1B? Нашият адвокат по имиграционно право въз основа на работата може да изготви за Вас персонализирана стратегия за удължаване на виза H-1B и да подготви петицията Ви за удължаване на виза H-1B в съответствие с всички относими правила за имиграция въз основа на работата. Като адвокатска кантора с опит в имиграционното право въз основа на работата, Pandev Law има познанията и опита да Ви окаже съдействие по време на процеса за виза H-1B. 

Моля попълнете формата ни за контакт, изпратете имейл до [email protected] или се обадете на телефон (212) 220-6652, за да си запазите час за консултация с нашия адвокат по имиграционно право въз основа на работата.

По време на Вашата консултация, нашият адвокат по имиграционно право ще даде честна оценка на Вашия случай и ще Ви посъветва за следващите стъпки, които трябва да предприемете.

I offer confidential 30 minute & 1 hour consultations.

Schedule a consultation
Adrian Pandev immigration lawyer USA

Отказ от отговорност (дисклеймър): Настоящата блог статия е предоставена от Pandev Law, LLC единствено с общообразователни и информационни цели. Въпреки че статията обсъжда общи правни въпроси, тя не замества правните съвети, нито установява връзка адвокат-клиент. Читателят не следва да предприема действия или да се въздържа от предприемане на действия въз основа на каквато и да е информация, представена в настоящата статия, или някъде другаде в сайта, без да потърси съвет от правилния юрисконсулт или друг професионален адвокат, който е лицензиран в съответната юрисдикция. Pandev Law, LLC изрично се отказва от отговорност по отношение на каквото и да е предприето или непредприето действие въз основа на тази статия или уебсайт. Настоящата блог статия може да представлява адвокатска реклама. Предходните резултати не гарантират един и същ краен резултат.

Adrian Pandev

As the principal attorney at Pandev Law, I have helped hundreds of foreign individuals and companies successfully navigate their journey to the United States. Previously, I served as Trial Attorney at the U.S. Department of Justice. Now, I represent foreign investors, founders, and high-net-worth-individuals in business, immigration, and wealth planning matters. I am an early proponent of blockchain technology and serve as strategic advisor to blockchain startups and cryptocurrency investors. Selected to the Super Lawyers New York Rising Stars list 2019-2021. Follow me on Twitter, LinkedIn, or Instagram.

Schedule a Consultation with an Attorney Today

Talk to a Lawyer

Explore more of за българи

Our Locations

New York Office - Downtown

One World Trade Center, Suite 8500

New York, NY 10007

(646) 285-2175

New York Office - Midtown

600 Third Avenue, Floor 2

New York, NY 10016

(646) 354-3780

Charleston Office

170 Meeting Street

Charleston, SC 29401

(843) 991-7807

Call us at:

(646) 354-3780

For a consultation