Зелена карта въз основа на семейството – обяснение стъпка по стъпка

Зелена карта въз основа на семейството – обяснение стъпка по стъпка

Опитвате ли се да научите всяка стъпка от процеса на имиграция въз основа на семейството? Като адвокат по имиграционно право в Ню Йорк, по-долу ще представя процеса за имиграция в САЩ въз основа на семейството стъпка по стъпка:

Стъпка 1: роднината, който е американски гражданин, подава петиция I-130

Първо, роднината, който е американски гражданин, трябва да подаде петиция I-130 за чуждестранен роднина и тази петиция за имигрантска виза трябва да бъде одобрена от Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS). Петицията се подава от роднината, който е американски гражданин и спонсор. Петицията трябва да включва доказателство за връзката между спонсора, който е американски гражданин, и кандидата, който е чуждестранен гражданин, както и допълнителни документи, които доказват, че всички изисквания са спазени. Спонсорът, който е американски гражданин, трябва да подаде петицията в САЩ в Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS).

Стъпка 2: очакване петицията да бъде одобрена

1. Входящо известие I-797C

След получаване на подадената петиция I-130 в Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS), Службата ще Ви изпрати по пощата входящо известие относно формуляр I-797C (Form I-797C), озаглавено „Уведомление за предприето действие“. На документ I-797C има входящ номер, който ще Ви помогне да проследите напредъка по Вашия случай онлайн на сайта на USCIS относно статута на случаите.  

I offer confidential 30 minute & 1 hour consultations.

Schedule a consultation
Adrian Pandev immigration lawyer USA

2. Искане за предоставяне на доказателства или Известие за намерение за отказ

Службата по гражданство и имиграция на САЩ (USCIS) би могла да има нужда от допълнителна информация, за да даде окончателно решение относно Вашата петиция I-130. В този случай, Службата ще изпрати писмо, озаглавено Искане за предоставяне на доказателства (RFE) или Известие за намерение за отказ (NOID). Прегледайте писмото подробно и следвайте инструкциите, за да предоставите исканата от USCIS информация. Важно е да отговорите на писмото. В противен случай, Вашата петиция I-130 може да бъде отказана.

Ако не разбирате от какви доказателства има нужда Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS), Ви съветвам да се свържете с опитен адвокат по имиграционно право въз основа на семейството. Като част от услугите на намиращия се в Ню Йорк адвокат по имиграционно право, ние редовно представляваме вносители на петиции и бенефициенти в процеса на имиграция в САЩ въз основа на семейството. Ако търсите „адвокат по имиграционно право близо до мен“, тъй като искате да кандидатствате за зелена карта въз основа на семейството, моля свържете се с нашата адвокатска кантора в областта на имиграционното право, която се намира в Ню Йорк.

3. Колко е дълъг процесът за получаване на зелена карта въз основа на семейството?

Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS) обикновено взима решение относно петиции I-130 в рамките на 6 месеца до една година.

Моля имайте предвид, че бенефициенти, които не са преки роднини (съпрузи, неженени деца под 21 години и родители) на вносителя на петицията в САЩ трябва да изчакат одобрение на петиция I-130 преди номерът на имигрантската виза да стане текущ. Този период може да трае между 7 и 13 години в зависимост от категорията на визата въз основа на семейството. За да научите повече за категориите виза въз основа на семейството, посетете нашата страница относно имиграция въз основа на семейството.

Стъпка 3: промяна на статут или получаване на номер на имигрантска виза от Държавния департамент

Следващите стъпки зависят от това дали бенефициентът се намира в или извън Съединените щати.

Ако бенефициентът се намира в Съединените щати, то той може да кандидатства за промяна на статута на законно постоянно пребиваващ като подаде формуляр I-485 (Form I-485), включително всички необходими подкрепящи документи, пред Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS). След одобрение, зелената карта ще бъде изпратена по пощата до американския адрес на бенефициента.

Ако бенефициентът е извън Съединените щати, то той трябва да получи номер на имигрантска виза от Държавния департамент на САЩ и да се яви на интервю в най-близкото консулство на САЩ. След одобрение на петиция I-130 чуждестранният роднина-бенефициент може да подаде молба и да поиска среща за провеждане на интервю за имигрантска виза в посолство или консулство на САЩ. Обикновено срещата трябва да бъде направена в най-близкото консулство на САЩ в родната страна на бенефициента. След одобрение, на бенефициента ще бъде издаде имигрантска виза за пътуване до САЩ. Щом пристигне в САЩ, бенефициентът ще получи зелена карта. Моля имайте предвид, че имигрантската виза е валидна само шест месеца от датата на издаване.

Ако търсите „адвокат по имиграционно право близо до мен“, тъй като кандидатствате за промяна на статута или за интервю с консул, свържете се с нашия адвокат по имиграционно право въз основа на семейството, който се намира в Ню Йорк. Като част от услугите на нашия адвокат по имиграционно право в Ню Йорк, ние редовно представляваме вносители на петиции и бенефициенти в процеса за получаване на зелена карта въз основа на семейството. Процесът за кандидатстване за номер на имигрантска виза е различен за преки роднини – включително съпрузи, родители или неженени деца под 21 години – в сравнение с този за непреки роднини.

За преки роднини (съпрузи, родители или неженени деца под 21 години):

Преките роднини не трябва да чакат за номер на виза, тъй като няма определени квоти и ограничения относно издаването на имигрантска виза на пряк роднина. След одобрение на петиция I-130 прекият роднина може незабавно да получи номер на виза.

Щом петиция I-130 бъде одобрена, запазете дата за интервю за имигрантска виза в най-близкото консулство или посолство на САЩ в родната Ви страна. Уверете се, че сте спазили всички изисквания преди интервюто, включително извършване на медицински преглед и всички необходими ваксинации. 

За непреки роднини:

Ако сте бенефициент с одобрена петиция I-130, но не сте пряк роднина на американски гражданин, първо трябва да получите номер на виза от Държавния департамент и да изчакате номерът Ви на виза да стане текущ. Този процес може да отнеме няколко години (вж. по-долу).

Щом номерът Ви на имигрантска виза стане текущ, трябва да си запазите дата за интервю за имигрантска виза в най-близкото консулство или посолство на САЩ. Уверете се, че сте спазили всички изисквания преди интервюто, включително извършване на медицински преглед и всички необходими ваксинации.

Защо има период на изчакване за някои категории имиграция въз основа на семейството?

САЩ издава ограничено количество имигрантски визи за чуждестранни роднини, които не са от категорията пряк роднина. По-специално, всички непреки роднини са разделени в четири преференциални категории виза:

  1. F-1 Първа преференция: Неженени синове и дъщери на американски граждани, които са над 21 години. Настоящият период на изчакване за тази категория емиграция в САЩ въз основа на семейството е 7 години.
  2. F-3 Трета преференция: Женени синове и дъщери на американски граждани, които са над 21 години. Настоящият период на изчакване за тази категория емиграция в САЩ въз основа на семейството е 12 години.
  3. F-4 Четвърта преференция: Братя и сестри на американски граждани. Настоящият период на изчакване за тази категория емиграция в САЩ въз основа на семейството е 13 години.
  4. F-2A Втора преференция: Съпрузи и неженени деца под 21 години на законно постоянно пребиваващи. Настоящият период на изчакване за тази категория емиграция в САЩ въз основа на семейството е 2 години.
  5. F-2B Втора преференция: Неженени синове и дъщери над 21 години на законно постоянно пребиваващи. Настоящият период на изчакване за тази категория имиграция в САЩ въз основа на семейството е 6 години.

Освен това правителството е наложило годишни квоти според страната относно имигрантските визи. Чуждестранни граждани от определени държави, които имат висок брой на кандидати за имигрантска виза въз основа на семейството, а именно Китай, Индия, Мексико и Филипините, може да се наложи да търпят по-дълъг период на изчакване в сравнение с изброените по-горе.

Моля имайте предвид, че гореспоменатите периоди на изчакване се основават на последния визов бюлетин на Държавния департамент, в деня, в който е писана статията.

Как да разбера кога номерът на имигрантската ми виза е наличен?

Може да проверите статута на Вашия номер на имигрантска виза във визовия бюлетин на Държавния департамент, който се публикува всеки месец. Може също така да посетите раздела „Новини и информация“ (News & Insights) на нашия уебсайт, където всеки месец публикуваме последната информация от визовия бюлетин.

Как да се сдобия с номер на имигрантска виза?

Вие не кандидатствате директно за номер на имигрантска виза. Щом петиция I-130 бъде одобрена, Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS) ще отнесе случая Ви до Националния визов център към Държавния департамент, където петицията Ви ще бъде съхранена докато номерът на имигрантска виза не стане текущ. Националният визов център към Държавния департамент ще Ви уведоми веднага щом номерът на имигрантската виза стане текущ.

По-принцип няма нужда да се свързвате с Националния визов център директно, освен ако не промените адреса си или семейната Ви ситуация се е променила и това може да повлияе на допустимостта Ви за имигрантска виза. В този случай, може да се свържете с Националния визов център по пощата на адрес:  The National Visa Center, 32 Rochester Avenue, Portsmouth, New Hampshire 03801-2909.

Като част от услугите на нашия адвокат по имиграционно право в Ню Йорк, ние редовно обработваме случаи на имиграция въз основа на семейството чрез Националния визов център. Ако търсите „адвокат по имиграционно право близо до мен“, който да Ви помогне с обработването на Вашата петиция за зелена карта въз основа на семейството от консул, моля свържете се с нашата адвокатска кантора по имиграционно право, намираща се в Ню Йорк.

Нашият адвокат по имиграционно право е тук, за да Ви помогне с Вашия имиграционен случай въз основа на семейството

Търсите ли човек, който да Ви представлява относно случая Ви за зелена карта въз основа на семейството? Искате ли да научите повече за нашите услуги, свързани с имиграция в САЩ въз основа на семейството? Търсите ли „адвокат по имиграционно право близо до мен“? Като адвокатска кантора, намираща се в Ню Йорк и имаща опит в имиграционното право, Pandev Law има познанията и опита да Ви окаже съдействие по време на случая Ви за имиграция въз основа на семейството.

За да научите повече за услугите на нашия адвокат по имиграционно право в Ню Йорк или да си запазите час за консултация с нашия адвокат по имиграционно право в Ню Йорк, моля попълнете формата ни за контакт, изпратете имейл до [email protected] или се обадете на телефон (212) 220-6652.

По време на Вашата консултация, нашият адвокат по имиграционно право, намиращ се в Ню Йорк, ще даде честна оценка на Вашия случай и ще Ви посъветва за следващите стъпки, които трябва да предприемете.

I offer confidential 30 minute & 1 hour consultations.

Schedule a consultation
Adrian Pandev immigration lawyer USA

Отказ от отговорност (дискмеймър): Настоящата блог статия е предоставена от Pandev Law LLC единствено с общообразователни и информационни цели. Въпреки че статията обсъжда общи правни въпроси, тя не замества правните съвети, нито установява връзка адвокат-клиент. Читателят не следва да предприема действия или да се въздържа от предприемане на действия въз основа на каквато и да е информация, представена в настоящата статия, или някъде другаде в сайта, без да потърси съвет от правилния юрисконсулт или друг професионален адвокат, който е лицензиран в съответната юрисдикция. Pandev Law LLC изрично се отказва от отговорност по отношение на каквото и да е предприето или непредприето действие въз основа на тази статия или уебсайт. Настоящата блог статия може да представлява адвокатска реклама. Предходните резултати не гарантират един и същ краен резултат.

Adrian Pandev

As the principal attorney at Pandev Law, I have helped hundreds of foreign individuals and companies successfully navigate their journey to the United States. Previously, I served as Trial Attorney at the U.S. Department of Justice. Now, I represent foreign investors, founders, and high-net-worth-individuals in business, immigration, and wealth planning matters. I am an early proponent of blockchain technology and serve as strategic advisor to blockchain startups and cryptocurrency investors. Selected to the Super Lawyers New York Rising Starslist 2019-2021. Follow me on Twitter, LinkedIn, or Instagram.

Schedule a Consultation with an Attorney Today

Talk to a Lawyer

Explore more of за българи

Our Locations

New York Office - Downtown

One World Trade Center, Suite 8500

New York, NY 10007

(646) 285-2175

New York Office - Midtown

600 Third Avenue, Floor 2

New York, NY 10016

(646) 354-3780

Charleston Office

170 Meeting Street

Charleston, SC 29401

(843) 991-7807

Call us at:

(646) 354-3780

For a consultation