Могат ли студенти от категория F-1 да бъдат самостоятелно заети по време на OPT?

Студенти от категория F-1

Студент от категория F-1, който има разрешително за работа за незадължително практическо обучение (OPT) след приключване на образователните дейности, не може да бъде безработен повече от 90 дни общо през първите 12 месеца. Много студенти от категория F-1, които са на OPT и се свързват с нашата кантора по имиграционно право в САЩ, смятат, че за да спазят правилото за 90 дни, трябва непременно да намерят обикновена работна позиция с американски работодател.

Има често пренебрегван алтернативен вариант за предприемачески настроени студенти от категория F-1. А именно – студент от категория F-1 с валидно разрешително за работа за OPT след приключване на образователните дейности може да работи за себе си. Като адвокат по имиграционно право въз основа на работата съм представлявал успешно редица студенти от категория F-1 при започване на бизнес в САЩ в съответствие с всички имиграционни правила.

Какви са изискванията за самостоятелна заетост по време на OPT?

Точният текст от насоките на Службата по имиграционно и митническо наблюдение гласи: „Студент, който е на незадължително практическо обучение, може да започне бизнес и да бъде самостоятелно заето лице. Студентът трябва да бъде в състояние да докаже, че има съответните бизнес лицензи и е активно ангажиран в бизнес, който е съотносим с образователната програма на студента.“

Но какво всъщност означава това? Като адвокат по имиграционно и бизнес право ще разясня тези изисквания, покривайки както гледната точка от страна на имиграционното право, така и гледната точка от страна на бизнес правото:

Първо, студентът трябва да има „съответните бизнес лицензи“. Това означава, че студентът трябва да създаде бизнес, да получи федерален единен идентификационен код (EIN) и да се сдобие с всички необходими бизнес лицензи. Броят и видът на необходимите лицензи зависи от конкретния бизнес, който започва студентът. Много видове бизнес не изискват допълнителни лицензи. Съветвам Ви да работите с опитен адвокат по имиграционно право въз основа на бизнеса, който има опит в бизнес правото и в създаването на компании, за да определи точните изисквания за лиценз за Вашия бизнес.

Второ, студентът трябва да е „активно ангажиран“ в бизнеса. Това изискване обикновено се тълкува със значението, че студентът трябва да работи на пълен работен ден за бизнеса си.

Трето, бизнесът трябва да бъде „съотносим с образователната програма на студента“. Това изискване ограничава видовете бизнес, които студентът на OPT може да стартира. Бизнес дейностите на компанията трябва да бъдат свързани със специалността на студента. Съветвам Ви да работите с адвокат по имиграционно право въз основа на работата и със служител от избраното от Вас училище, за да определите дали предложеният от Вас бизнес е свързан с Вашата област на обучение.

I offer confidential
30 minute & 1 hour consultations.

Какви са предимствата на самостоятелната заетост по време на OPT?

За студент-предприемач на OPT вариантът за самостоятелна заетост дава на студента 12 месеца, за да създаде и разрасне бизнеса си в САЩ. Това би могло да бъде достатъчно време за развиване на важна ниша на американския пазар, да се гарантира важно финансиране или бизнес идеята да бъде превърната в реалност.

Самостоятелната заетост по време на OPT спира брояча на 90-дневното правило. Това позволява на студента да остане в САЩ за целия 12-месечен период на OPT. Съветвам Ви да се консултирате с адвокат по имиграционно право въз основа на работата, за да сте сигурни, че новият Ви бизнес в САЩ съответства на всички изисквания за самостоятелна заетост по време на OPT. Ако бизнесът Ви не отговаря на имиграционните правила, може да нарушите статута си на студент.

Може ли студент на STEM OPT да бъде самостоятелно зает?

Обикновено самостоятелната заетост не е разрешена съгласно новите разпоредби относно незадължителното практическо обучение в областта на науките, технологиите, инженерството и математика (STEM OPT), което е с продължителност 24 месеца. Разпоредбите обаче не забраняват изрично самостоятелната заетост на студенти по време на STEM OPT. Департаментът за вътрешна сигурност на САЩ разясни, че заетост по време на STEM OPT изисква добросъвестност във взаимоотношенията работодател-студент, каквато има във взаимоотношенията работодател-служител. Въпреки това, кандидат по STEM OPT може да е зает в стартъп или малък бизнес стига всички останали регулаторни изисквания да са спазени. Ако сте самостоятелно заето лице и обмисляте да кандидатствате за удължение на STEM OPT, Ви съветвам да се свържете с адвокат по имиграционно право въз основа на работата, който ще определи дали може да се квалифицирате.

Точният текст на уебсайта на Департамента за вътрешна сигурност на САЩ гласи: „Студенти от категория F-1 не може да се квалифицират за удължаване на STEM OPT освен ако не се отнасят като добросъвестни служители към работодателя, който ще подпише формуляр I-983 (Form I-983), тъй като студенти от категория F-1 не могат да представят заверка от работодател от собствено име. Кандидати по STEM OPT обаче могат да участват в стартъп или малки бизнеси докато се спазват всички регулаторни изисквания. Работодателят, който ще подпише Плана на обучение трябва да бъде същото лице, което наема на работа студента и предоставя практическото обучение … Тези изисквания задължават компанията да използва E-Verify и да има ресурсите да отговаря на изискванията на предложения план за обучение.“ Вж. https://studyinthestates.dhs.gov/stem-opt-extension-overview.

На основание на гореизложеното, студент от категория F-1, който е съсобственик на стартъп или друг вид бизнес, може да се квалифицира за STEM OPT докато всички други изисквания са спазени. Съветвам Ви да се свържете с опитен адвокат по имиграционно право въз основа на бизнеса, за да сте сигурни, че спазвате всички имиграционни правила и че не нарушавате статута си на имигрант.

Какви са вариантите ми след изтичане на 12-те месеца на незадължителното практическо обучение (OPT)?

Може да се квалифицирате за виза въз основа на работата или за виза за предприемачество, която ще Ви позволи да продължите да работите за бизнеса си в САЩ. Моля, свържете се с адвокат по имиграционно право въз основа на работата, който ще изготви за Вас персонален план за предприемаческа виза за САЩ или виза за САЩ въз основа на работата.

Нашият адвокат по имиграционно право въз основа на работата е тук, за да Ви помогне с въпроса относно самостоятелната заетост по време на OPT

Питате ли се дали се квалифицирате за самостоятелна заетост по време на OPT? Желаете ли опитен адвокат по имиграционно и бизнес право да организира Вашия бизнес в съответствие с всички имиграционни правила? Искате ли собствена персонализирана стратегия за имиграция в САЩ въз основа на работата, изготвена от адвокат по имиграционно право? Като адвокатска кантора с опит в имиграционното право въз основа на бизнеса, Pandev Law има познанията и опита да Ви насочи по време на процеса за самостоятелна заетост при OPT и в създаването на бизнес.

Ето какво споделят други чуждестранни студенти, започнали успешен бизнес по време на OPT, за нашите услуги, свързани с имиграционното право:

 „Като международен студент от категория F-1 за мен беше плашещо да премина през процеса на подготвяне на правната документация за създаване на собствено дружество с ограничена отговорност (ООД). Адриан и неговият екип непрестанно оказваха чудесно представяне на моята дигитална стартъп компания – от създаването на компанията до изготвянето на различни договори и споразумения. Адриан също така ми даде важни съвети относно международните сделки и съответствието им с имиграционните правила в САЩ. Той отне стреса, свързан с правната документация от мен и ме прикани да се фокусирам върху бизнеса – точно каквото един адвокат трябва да направи. Винаги е приятно да се работи с Адриан, който наистина го е грижа за Вашия бизнес, както и за правните въпроси. Той е като близък приятел, който те предразполага и обяснява всичко в големи подробности. Силно препоръчвам Адриан на всеки чужденец, който търси какъвто и да е правен съвет или услуга.“

Моля попълнете формата ни за контакт, изпратете имейл до admin@pandevlaw.com или се обадете на телефон (212) 220-6652, за да си запазите час за консултация с нашия адвокат по имиграционно право въз основа на работата.

По време на Вашата консултация, нашият адвокат по имиграционно право ще даде честна оценка на Вашия случай и ще Ви посъветва за следващите стъпки, които трябва да предприемете.

Отказ от отговорност (дисклеймър): Настоящата блог статия е предоставена от Pandev Law LLC единствено с общообразователни и информационни цели. Въпреки че статията обсъжда общи правни въпроси, тя не замества правните съвети, нито установява връзка адвокат-клиент. Читателят не следва да предприема действия или да се въздържа от предприемане на действия въз основа на каквато и да е информация, представена в настоящата статия, или някъде другаде в сайта, без да потърси съвет от правилния юрисконсулт или друг професионален адвокат, който е лицензиран в съответната юрисдикция. Pandev Law LLC изрично се отказва от отговорност по отношение на каквото и да е предприето или непредприето действие въз основа на тази статия или уебсайт. Настоящата блог статия може да представлява адвокатска реклама. Предходните резултати не гарантират един и същ краен резултат.

I offer confidential
30 minute & 1 hour consultations.