Възможно ли е при развод да подновя зелената си карта въз основа на брак след изтичане на двете години?

Възможно ли е при развод да подновя зелената си карта въз основа на брак след изтичане на двете години?

Условно постоянните пребиваващи граждани, които са се сдобили със зелена карта чрез брак с американски или постоянно пребиваващ гражданин, трябва да подадат петиция I-751 заедно със съпруга/съпругата си, за да премахнат условията, в срок от 90 дни от изтичането на двегодишната им условна зелена карта.

Но какво се случва ако условно постоянният пребиваващ вече не е женен, когато е време да се подаде петиция I-751 за премахване на условията? В случай че условно постоянният пребиваващ вече не е женен, то той може да бъде освободен от изискването за съвместно подаване на петиция. Като адвокат по имиграционно право в Ню Йорк, по-долу ще обясня процеса по освобождаване от изискването за съвместно подаване на петиция.

Кой е изключение от изискването за общо подаване на петиция?

Условно постоянните пребиваващи граждани, които са получили зелена карта въз основа на семейството, могат да поискат освобождаване от изискването за съвместно подаване на петиция, ако могат да докажат, че отговарят на едно от следните пет изключения:

 1. Сключилите сте брак с американски или постоянен гражданин добросъвестно и сте се развели със съпруга/съпругата си по време на двугодишния условен период на постоянно пребиваване.
 2. Сключилите сте брак с американски или постоянен гражданин добросъвестно и съпругът/съпругата Ви е починал/а по време на двугодишния условен период на постоянно пребиваване.
 3. Вашето напускане (депортиране) от Съединените щати би довело до големи затруднения.
 4. Сключилите сте брак с американски или постоянен гражданин добросъвестно и сте били подложени на крайна жестокост от негова страна.
 5. Вие сте условно постоянен пребиваващ гражданин, чието дете е подложено на крайна жестокост от американски или постоянно пребиваващ доведен родител.

Мога ли да бъда освободен от изискването за съвместно подаване на петиция, ако съм законно разделен или в процес на бракоразводно производство?

За да отговаря на условията за освобождаване от изискването за съвместно подаване на петиция съгласно изключението за развод, условно постоянният пребиваващ трябва да бъде разведен, когато се взима решение относно петицията за премахване на условията. Законната раздяла не отговаря на условията на изключението за развод.

Ако условно постоянният пребиваващ е в процес на бракоразводно производство, когато се взима решение, Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS) е много вероятно да издаде Искане за доказателство (RFE), с което да изиска доказателство, че бракът е прекратен. Условно постоянният пребиваващ обикновено има 87 дни да отговори на искането за доказателства. Ако разводът е приключен в рамките на тези 87 дни, условно постоянният пребиваващ ще може да докаже, че разводът се е състоял и ще отговаря на условията за освобождаване.

Как да докажа, че съм встъпил в брака добросъвестно във връзка с освобождаване от изискването за съвместно подаване на петиция?

За да отговаря на условията на изключението за развод във връзка с изискването за съвместно подаване на петиция, условно постоянният пребиваващ трябва да докаже, че бракът е бил истински, а не единствено за получаване на имиграционна изгода. Следните доказателства могат да бъдат представени като свидетелство за добросъвестен брак:

 1. Общи финансови средства
 2. Споделено жилище
 3. Доказателство за съвместни ваканции и пътувания
 4. Доказателство за това, че имат деца заедно
 5. Завещания и други документи за недвижими имоти
 6. Писма и клетвени декларации от приятели и членове на семейството, които свидетелстват за добросъвестен брак.

Ако имате нужда от помощ при кандидатстване за освобождаване от изискването за съвместно подаване на петиция, Ви препоръчвам да се свържете с опитен адвокат по имиграционно право въз основа на семейството. Като част от услугите на нашия адвокат по имиграционно право в Ню Йорк, ние редовно представляваме лица в процеса на емиграция в САЩ въз основа на семейството, включително премахване на условията за двугодишните зелени карти. Ако търсите „адвокат по имиграционно право близо до мен“, тъй като искате да кандидатствате за зелена карта въз основа на семейството или искате да премахнете условията за двугодишната условна зелена карта, моля свържете се с нашата адвокатска кантора по имиграционно право, намираща се в Ню Йорк.

Ами ако не отговарям на нито един критерий за освобождаване от изискването за съвместно подаване на петиция?

Когато условно постоянният пребиваващ не може да бъде освободен, той ще трябва да подаде петиция с формуляр I-751 за премахване на условията съвместно с нейният/неговата съпруг/а, който е американски и постоянен гражданин. За да бъдат премахнати условията за двугодишната зелена карта, условно постоянният пребиваващ и нейният/неговата съпруг/а трябва да докажат, че:

 1. Бракът им е бил законен.
 2. Все още са женени.
 3. Бракът е сключен добросъвестно и не единствено за получаване на имиграционна изгода.

Дори и условно постоянният пребиваващ и нейният/неговата съпруг/а да са разделени или в процес на бракоразводно производство, те все още могат съвместно да подадат петиция I-751 за премахване на условията. Петиция I-751 не следва да бъде отказана единствено, защото вносителите са подали молба за развод. Въпреки това подаване на молба за развод скоро след получаване на условна зелена карта може да бъде използвано от правителството като доказателство, че бракът е сключен единствено с цел имигрантска изгода.

Служителят в имиграционната служба, който взима решението относно Вашия случай, може да заключи, че бракът Ви не е истински и може да откаже петиция I-751. В този случай Вашият случай ще бъде прехвърлен в местния офис на Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS), където друг имиграционен служител ще проведе интервю с Вас и с Вашия/Вашата съпруг/а. След интервюто, имиграционният служител ще реши дали да одобри или да откаже Вашата петиция I-751.

Нашият адвокат по имиграционно право е тук, за да Ви помогне с Вашия имиграционен случай въз основа на семейството

Търсите ли представителство пред закона във Вашия случай за зелена карта въз основа на семейството? Имате ли нужда от помощ за попълване и подаване на петиция I-751 за премахване на условията? Търсите ли „адвокат по имиграционно право близо до мен“? Като адвокатска кантора, намираща се в Ню Йорк и имаща опит в имиграционното право, Pandev Law има познанията и опита да Ви окаже съдействие по време на случая Ви за имиграция въз основа на семейството.

За да научите повече за услугите на нашия адвокат по имиграционно право в Ню Йорк или да си запазите час за консултация с нашия адвокат по имиграционно право в Ню Йорк, моля попълнете формата ни за контакт, изпратете имейл до [email protected] или се обадете на телефон (212) 220-6652.

По време на Вашата консултация, нашият адвокат по имиграционно право, намиращ се в Ню Йорк, ще даде честна оценка на Вашия случай и ще Ви посъветва за следващите стъпки, които трябва да предприемете.

Отказ от отговорност (дисклеймър): Настоящата блог статия е предоставена от Pandev Law LLC единствено с общообразователни и информационни цели. Въпреки че статията обсъжда общи правни въпроси, тя не замества правните съвети, нито установява връзка адвокат-клиент. Читателят не следва да предприема действия или да се въздържа от предприемане на действия въз основа на каквато и да е информация, представена в настоящата статия, или някъде другаде в сайта, без да потърси съвет от правилния юрисконсулт или друг професионален адвокат, който е лицензиран в съответната юрисдикция. Pandev Law LLC изрично се отказва от отговорност по отношение на каквото и да е предприето или непредприето действие въз основа на тази статия или уебсайт. Настоящата блог статия може да представлява адвокатска реклама. Предходните резултати не гарантират един и същ краен резултат.

I offer confidential 30 minute & 1 hour consultations.

Schedule a consultation
Adrian Pandev immigration lawyer USA

Adrian Pandev

As the principal attorney at Pandev Law, I have helped hundreds of foreign individuals and companies successfully navigate their journey to the United States. Previously, I served as Trial Attorney at the U.S. Department of Justice. Now, I represent foreign investors, founders, and high-net-worth-individuals in business, immigration, and wealth planning matters. I am an early proponent of blockchain technology and serve as strategic advisor to blockchain startups and cryptocurrency investors. Selected to the Super Lawyers New York Rising Starslist 2019-2021. Follow me on Twitter, LinkedIn, or Instagram.

Schedule a Consultation with an Attorney Today

Talk to a Lawyer

Explore more of за българи

Our Locations

New York Office - Downtown

One World Trade Center, Suite 8500

New York, NY 10007

(646) 285-2175

New York Office - Midtown

600 Third Avenue, Floor 2

New York, NY 10016

(646) 354-3780

Charleston Office

170 Meeting Street

Charleston, SC 29401

(843) 991-7807

Call us at:

(646) 354-3780

For a consultation