Как да получа спонсорирана от работодателя зелена карта?

Как да получа спонсорирана от работодателя зелена карта?

Какъв е процесът за получаване на спонсорирана от работодателя зелена карта?

Кратко представяне от адвокат по имиграционно право: процесът за получаване на зелена карта въз основа на работа обикновено има три етапа: (1) трудово удостоверение PERM, (2) петиция I-140 и (3) молба за промяна на статута I-485.

Какво представлява трудовото удостоверение PERM?

Отговор от адвокат по имиграционно право въз основа на работата: за да се квалифицирате за зелена карта въз основа на работата, работодателят първо трябва да получи удостоверение от Министерството на труда на САЩ, наречено PERM, което показва, че няма компетентни, склонни, свободни и квалифицирани американски работници за предложената на чуждестранния кандидат позиция.

Процесът за получаване на трудово удостоверение PERM се състои от две стъпки: (1) определяне на преобладаващата заплата и (2) тестване на пазара на труда.

Американският работодател, който е в ролята на спонсор, трябва да предложи на чуждестранния гражданин като минимум преобладаващата заплата за дадената позиция в географската зона на заетост. За определянето на преобладаващата заплата, американският работодател обикновено получава информация за нея от Министерството на труда на САЩ, която се основава на специфичните работни задължения и на това в коя географска зона се намира предложената позиция.

Американският работодател – спонсор трябва също така да тества пазара на труда, за да гарантира, че няма компетентни, склонни, свободни и квалифицирани американски работници за предложената на чуждестранния кандидат позиция. Това се извършва като се поместят няколко обяви във вестници, уебсайтове за намиране на работа, онлайн медии и т.н. 

Щом набирането на работници приключи и не е намерен нито един квалифициран американски работник за позицията, се подава молба за трудово удостоверение PERM в Министерството на труда на САЩ. Министерството на труда обикновено обработва даден случай няколко месеца. В някои случаи Министерството на труда прави проверка, която изисква отговор от работодателя в рамките на 30 дни. След получаване на удостоверението за труд PERM, случаят преминава към втория етап – петиция I-140.

Процесът за получаване на трудово удостоверение PERM обикновено протича в рамките на 8 месеца до 1 година. По-специално, обикновено отнема два месеца на работодателя да определи работните задължения и изисквания и минимум от два месеца за провеждане на необходимото набиране на персонал. Взимането на решение относно молбите за трудово удостоверение PERM отнема четири месеца, освен ако не бъде извършена проверка на молбата, което увеличава времето за взимане на решение.

Адвокатът по имиграционно право въз основа на работата на адвокатска кантора Pandev Law има богат опит в представляването на работодатели по време на целия процес на получаване на трудово удостоверение PERM. Нашият адвокат по имиграционно право ще Ви даде насоки по време на цялостния процес по набиране на персонал, подаване на молба за PERM и при необходимост в процеса за отговор на проверката.

I offer confidential 30 minute & 1 hour consultations.

Schedule a consultation
Adrian Pandev immigration lawyer USA

Какво представлява петиция I-140?

Отговор от адвоката по имиграционно право въз основа на работата: щом молбата за трудово удостоверение PERM е одобрена от Министерството на труда, американският работодател-спонсор е задължен да подаде формуляр I-140 – Петиция за имигриране на чуждестранен работник, в Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS) в рамките на шест месеца от датата на трудовото удостоверение PERM. 

За да спонсорира работник за зелена карта, работодателят трябва да докаже, че чуждестранният гражданин има необходимите умения, опит и образование за позицията и че работодателят е в състояние да изплаща предложената на чуждестранния кандидат заплата. Представените доказателства обикновено включват данъчни декларации или баланси на работодателя. Нашият опитен адвокат по имиграционно право въз основа на бизнеса може да Ви помогне да изберете правилните документи, които да представите като доказателство.

По времето когато е писана тази статия, Службата по гражданство и имиграция на САЩ взима решение относно петиции I-140 в рамките на 6 месеца. Петиция I-140 обаче може да бъде подложена на специално обработване с допълнителна такса от $1 410. Ако бъде подложена на специално обработване, решението относно петиция I-140 ще бъде взето в рамките на 15 календарни дни.

Какво представлява процесът по промяна на статута?

Отговор от адвокат по имиграционно право въз основа на бизнеса: в случай че чуждестранният гражданин е в САЩ, последният етап от процеса за спонсорирана от работодател зелена карта е подаване на формуляр I-485 – Молба за промяна на статута.

Молбата за промяна на статута е молбата, подадена в Службата за гражданство и имиграция на САЩ от чуждестранния гражданин, с искане за издаване на зелена карта на основание на одобрена петиция I-140. Съпругът/съпругата и децата под 21 години на чуждестранния гражданин също могат да подадат молби за промяна на статута на основание на одобрена петиция I-140.

По времето, когато е писана тази статия, таксата на Службата за гражданство и имиграция на САЩ за подаване на молба за промяна на статута, е $1 225, включително такса за биометрични данни на стойност $85.

Какво означава обработване от консулство?

Отговор от адвокат по имиграционно право въз основа на бизнеса: в случай че чуждестранният гражданин се намира извън САЩ, последният етап от процеса за получаване на спонсорирана от работодателя зелена карта е подаване на формуляр DS-260 – Молба за имигрантска виза, която се подава в консулство или посолство на САЩ.

Молбата за имигрантска виза е молбата на чуждестранния гражданин с искане за издаване на зелена карта на основание на одобрена петиция I-140. Молбата се подава в консулство или посолство на САЩ в родната страна на кандидата. Чуждестранният гражданин и всеки член на неговото семейство, който иска да го придружи в САЩ, трябва да се яви на лично интервю в посолството или консулството.

Нашият адвокат по имиграционно право въз основа на работата е тук, за да Ви помогне

Имате ли нужда от помощ при подготовката и подаването на трудово удостоверение PERM или на петиция I-140? Нашият адвокат по имиграционно право въз основа на работата може да изготви персонализирана стратегия за получаване на зелена карта въз основа на работата и да подготви Вашата петиция I-140 в съответствие с всички относими правила за имиграция въз основа на работата. Като адвокатска кантора с опит в имиграционното право въз основа на работата, Pandev Law има познанията и опита да Ви окаже съдействие по време на процеса за получаване на зелена карта въз основа на работата.

Моля попълнете формата ни за контакт, изпратете имейл до [email protected] или се обадете на телефон (212) 220-6652, за да си запазите час за консултация с нашия адвокат по имиграционно право въз основа на работата.

По време на Вашата консултация, нашият адвокат по имиграционно право ще даде честна оценка на Вашия случай и ще Ви посъветва за следващите стъпки, които трябва да предприемете.

I offer confidential 30 minute & 1 hour consultations.

Schedule a consultation
Adrian Pandev immigration lawyer USA

Отказ от отговорност (дисклеймър): Настоящата блог статия е предоставена от Pandev Law, LLC единствено с общообразователни и информационни цели. Въпреки че статията обсъжда общи правни въпроси, тя не замества правните съвети, нито установява връзка адвокат-клиент. Читателят не следва да предприема действия или да се въздържа от предприемане на действия въз основа на каквато и да е информация, представена в настоящата статия, или някъде другаде в сайта, без да потърси съвет от правилния юрисконсулт или друг професионален адвокат, който е лицензиран в съответната юрисдикция. Pandev Law, LLC изрично се отказва от отговорност по отношение на каквото и да е предприето или непредприето действие въз основа на тази статия или уебсайт. Настоящата блог статия може да представлява адвокатска реклама. Предходните резултати не гарантират един и същ краен резултат.

Adrian Pandev

As the principal attorney at Pandev Law, I have helped hundreds of foreign individuals and companies successfully navigate their journey to the United States. Previously, I served as Trial Attorney at the U.S. Department of Justice. Now, I represent foreign investors, founders, and high-net-worth-individuals in business, immigration, and wealth planning matters. I am an early proponent of blockchain technology and serve as strategic advisor to blockchain startups and cryptocurrency investors. Selected to the Super Lawyers New York Rising Starslist 2019-2021. Follow me on Twitter, LinkedIn, or Instagram.

Schedule a Consultation with an Attorney Today

Talk to a Lawyer

Explore more of за българи

Our Locations

New York Office - Downtown

One World Trade Center, Suite 8500

New York, NY 10007

(646) 285-2175

New York Office - Midtown

600 Third Avenue, Floor 2

New York, NY 10016

(646) 354-3780

Charleston Office

170 Meeting Street

Charleston, SC 29401

(843) 991-7807

Call us at:

(646) 354-3780

For a consultation