Girişimci Vizesi: Ayrıntılı E2 Vizesi

Girişimci Vizesi: Ayrıntılı E2 Vizesi

E Vizesi, ABD’de var olan girişimci vizesine en yakın olanıdır. E2 vizesi ister bir girişimci olun ister ABD dışındaki bir işin parçası olun, ABD pazarına girmeyi sağlayan vize çözümleri arayan girişimciler için harika fırsatlar sunar.

I offer confidential 30 minute & 1 hour consultations.

Schedule a consultation
Adrian Pandev immigration lawyer USA

1. Rakamlarla E Vizesi: Her Yıl Kaç Kişi Kullanılıyor?

E vize programının oluşturulmasının arkasındaki itici güç, ABD ile uygun anlaşma ülkesi arasındaki ticari ve ekonomik etkileşimi geliştirmektir. Dikkate alınması gereken iki E vizesi seçeneği vardır, E-1 Anlaşması Tüccar vizesi ve E-2 Anlaşması Yatırımcı vizesi. Yalnızca belirli anlaşma ülkelerinden bireylerin başvurmasına izin verildiğini unutmayın. E-2 vizesi, 2018 Mali Yılı rakamları incelendiğinde ikisi arasında çok daha popüler bir seçenektir. Yalnızca 6.542 E-1 vizesine kıyasla toplam 41.181 E-2 vizesi verildiğini ABD Dışişleri rakamlarından inceleyebiliriz.

2009-2018 Yılları Arası E-1 ve E-2 Vizeleri Sayıları

 Kaynak: Vize Ofis, ABD Dışişleri Bakanlığı. 

2. Girişimcilik Seçenekleri olarak E-1 ve E-2 Vize Karşılaştırması

E-1 ve E-2 birçok benzer gereksinimlere sahip olsa da, aralarında vurgulanması gereken bazı temel farklılıklar vardır. Burada E vize kılavuzunun geri kalanında geçerli olan çeşitli kriterleri inceleyeceğiz.

E-1 VİZE TEMELLERİ

 • Başvuru sahibinin Amerika Birleşik Devletleri’ne gelmekte olduğu ticaret firması, anlaşmalı ülkelerden birinin vatandaşlığına sahip olmalıdır.
 • Uluslararası ticaret “önemli” olmalıdır. Büyük ve devam eden bir ticaret hacmine sahip olmalıdır (ticaret, malların, hizmetlerin ve teknolojinin uluslararası alışverişi anlamına gelir).
 • ABD teşebbüsünün ticareti, esas olarak ABD ile anlaşma ülkesi arasında olmalıdır. İlgili uluslararası ticaretin yüzde 50’den fazlası ABD ile başvuru sahibinin vatandaşı olduğu ülke arasında olmalıdır.
 • Başvuru sahibi, bir denetim veya yürütme kapasitesinde istihdam edilmeli veya firmanın verimli çalışması için gerekli olan oldukça uzmanlık becerilerine sahip olmalıdır. Sıradan vasıflı veya vasıfsız işçiler kalifiye değildir. 

E-2 VİZE TEMELLERİ

 • Yatırımcı veya nitelikli çalışan, bir anlaşma ülkesinin vatandaşlığına sahip olmalıdır.
 • Yatırım önemli olmalı ve fonlar “geri dönülmez bir şekilde” taahhüt edilmelidir. Yatırım, işletmenin başarılı bir şekilde işlemesini sağlamak için yeterli olmalıdır.
 • Yatırım marjinal olmayabilir. İşletme, yatırımcının geçimini desteklemek için gerekli olanı önemli ölçüde aşan bir finansal getiri göstermelidir.
 • Spekülatif ya da atıl yatırım uygun değildir. Bir banka hesabındaki taahhüt edilmemiş fonlar veya yalnızca gelişmemiş arazinin mülkiyeti bir yatırım olarak kabul edilmez.
 • Yatırımcı, işletmeyi geliştirmek ve yönetmek için Amerika Birleşik Devletleri’ne gelmelidir. Başvuru sahibi ana yatırımcı değilse, bir denetim, yürütme veya son derece uzmanlaşmış beceri kapasitesinde istihdam edilmelidir.
 • Yatırımcı fonların kontrolüne sahip olmalı ve yatırım ticari anlamda risk altında olmalıdır. İşletme serveti tersine dönerse fonlar kısmen veya tamamen zarara tabi değilse, o zaman yatırım gerçek bir yatırım olarak kabul edilmez. 

E VİZE BAĞIMLILARI

Hem E-1 hem de E-2 vizeleri altında, büyük bağımlı vize seçenekleri mevcuttur:

 • E vize başvuru sahibinin eşi ve çocukları (21 yaşın altında ve evli olmayanlar), basit bir konsolosluk süreci yoluyla birincil vize sahibinin bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak kendi E vizelerini almaya hak kazanırlar.
 • Eşler, ABD’de çalışmak için çalışma izni alabilirler. Bununla birlikte, L-1 vize seçeneğinin çalışma izni uygunluğu da sağladığı bilinen bir gerçektir.
 • Çocuklar ABD’de okumak için okula kayıt olabilir, ancak çocuklar 21 yaşını doldurduğunda kendi vize çözümlerini bulmalıdırlar. Çoğu zaman bu bir F-1 öğrenci vizesi veya H1-B gibi bazı profesyonel işçi vizesidir.

E Vize Kriterlerine Ayrıntılı Bakış 

Öyleyse, temel kriterleri göz önünde bulundurarak, göçmenlik memurlarının ne aradıklarına daha yakından bakalım ve aynı zamanda bazı önemli iş düşüncelerini gözden geçirelim.

3. E Vize Kriterleri: ABD Teşkilatının Uyruğu ve Uzun Vadeli Planlama

 • Yasal olarak kurulmuş ABD Şirketinin mülkiyetinin en az %50’sinin Anlaşmalı Ülke vatandaşlarına ait olduğu kanıtlanmalıdır. Bu, bir grup olarak toplam sahipliğin antlaşmaya tabii ülke vatandaşlarının elinde %50’nin üzerinde olduğu kanıtlandığı sürece çeşitli ortaklar arasında paylaşılabilir.
 • Yabancı bir şirketin ABD kuruluşunun sahibi olduğu durumlarda, yabancı şirketin uyruğu sahipleri tarafından belirlenir ve bunun, her bir bireyin geriye doğru izlenerek kanıtlanması gerekecektir. 
 • ABD varlığının oluşturulması ve mülkiyetin nasıl tanımlandığı, E-2 göçmenlik amaçları için kritik bir husustur. Bu sorunun hem başvurudan önce, planın kuruluşun en az %50’sinin anlaşmalı ülke vatandaşlarına ait olmaması durumunda mülkiyet %50’nin altına düştüğünde bazı zorlukların ortaya çıktığını sık sık gördük. E-2’nin geçerli bir seçenek olması ve ABD’deyken vize statüsünü geçerli bir şekilde sürdürmesi için, kuruluşun en az %50’sinin bir antlaşma vatandaşı veya vatandaşına ait olması gerektiğini unutmayın. 
 • Bir E-2 kuruluşu, hemen hemen her zaman bir anlaşmalı ülke vatandaşlığına sahip olarak tanımlanacaktır. Bunun tek istisnası, iki nitelikli antlaşma milletine sahip bireylerin 50/50 sahipliğidir. Ayrıca, bir sahip çift uyruğa sahipse, biri seçilmeli ve tüzel kişiye atanmalıdır.
 • Tekrar etmemiz gerekirse önceden planlama yapmak, kısa ve uzun vadeli planlar düşünmek çok önemlidir. Ya ABD’de fon sağlamayı planlıyorsanız veya sahiplik hissesini gerekli %50 işaretinin altına indirebilecek başka bir anlaşmaya girerseniz? Başka bir vize için yedek planınız var mı? 

4. E Vize Değerlendirmesi: Yatırımın Büyüklüğü ve Marjinalliği

Bir E-2 Vize başvurusu söz konusu olduğunda tüm zamanların en popüler sorusu, ne kadar yatırım yeterli? Belirlenmiş bir dolar tutarı yoktur. Bunun yerine, her durumda uygulanacak bir orantılılık testi vardır. Bunu anlamak çok önemli. Buradaki sorunları anlamak için iki önemli kavrama bakmamız gerekiyor, (a) esaslılık ve (b) marjinallik:

A. E-2 VİZESİNİN ÖNEMİ

 • Anlaşılması gereken ana kavram, işletmeyi yönetmenin maliyeti ve nakit akışı ihtiyaçları ne kadar düşükse, Memur yatırımın önemli kabul edilmesi için orantılı olarak o kadar yüksek olmasını isteyecektir.
 • Başka bir deyişle, şirketi başlangıçta işletmek için gereken sermaye nispeten düşükse (kapsamlı projeksiyonlarla bir iş planıyla gerekçelendirilmesi gerektiği gibi), o zaman Yetkililer bu miktarın %100’ünün kullanılabilir olduğunu görmeyi bekleyebilir. İlgili kuralların kendisinde belirtildiği gibi:
 • Dolayısıyla, ihtiyaç duyulan sermaye miktarı işletmenin kendisine, sektöre ve benzer operasyonları kurmanın genel olarak ne kadara mal olduğuna bağlıdır. Yetkililer, belirli bir yatırımın önemli olup olmadığına karar verirken takdir yetkisine sahiptir. Bir Memur, işletmenin ‘marjinal’ olduğuna karar verirse, E-2 durumu reddedilecektir.  
 • Örneğin, yeni oluşturulan bir danışmanlık firmasının kurulması ve tam olarak faaliyete geçmesi için yalnızca 50.000 $ ‘lık yatırıma ihtiyacı olabilir. Bu maliyet rakamı görece düşük olduğundan, daha yüksek bir yatırım yüzdesi beklenmektedir. Bu nedenle, testi karşılamak için% 90-100’e yaklaşan bir yatırıma ihtiyaç duyulacaktır. Alternatif olarak 500.000 $ ‘a mal olan bir işletme için gereksinim,% 60 yatırımdan daha fazla yatırım talep edebilir. Elbette bunlar sadece örneklerdir ve her durum farklıdır, ancak amaç sadece bu değişken ölçeğin nasıl uygulandığını kanıtlamaktır.
 • Bir ABD işletmesinin uygun bir E-2 yatırımı olarak satın alınabileceğinden de bahsetmeye değer. Normalde işin değeri, satın alma fiyatıdır ve bu fonların, E vizesinin onaylanmasının ardından serbest bırakılmak üzere üçüncü şahıs emanet / tutma hesabına aktarıldığı, geçmişte kullanılan ve geçerli bir stratejidir.

B. E-2 VİZE MARJİNALLİĞİ

 • Anlaşılması gereken bir başka engel ve anahtar kavram, işletmenin marjinal olmayacağını, aksi takdirde reddedileceğini kanıtlama ihtiyacıdır. Marjinal bir işletme, “anlaşmalı yatırımcı ve ailesi için asgari bir geçim sağlamak için yeterli gelirden daha fazlasını üretecek mevcut veya gelecekteki kapasiteye sahip olmayan” bir işletmedir. Bununla birlikte, şu anda bu tür bir gelir üretme kapasitesine sahip olmayan, ancak şu anda veya gelecekte önemli bir ekonomik katkı yapma kapasitesine sahip bir işletmenin marjinal sayılmayacağını unutmayın. 
 • Bunu kanıtlamak, işletmenin sağlayacağı ekonomik faydayı kanıtlamaya yardımcı olur. İdeal olarak bu, E2 başvurusu onaylandıktan hemen sonra veya kısa bir süre sonra Amerika Birleşik Devletleri’ne vardıklarında ABD’li işçilerin işe alındığına dair kanıtların yanı sıra kazanılacak gelirin kanıtlarını da içerir. 
 • E-2’nin bir gerekliliği olmamasına rağmen, ABD dışındaki ilgili bir işletme varsa, vakayı onaylamaya doğru yönlendiren başka bir veri noktası olarak finansal başarı ve büyümenin kanıtlarını dahil etmek yararlıdır.

5. E Vize Değerlendirmesi: Risk Altındaki Yatırım ve Fonların Elde Edilmesi

 • Bir ticari banka hesabına sadece nakit transfer etmek yeterli olmayacaktır. Bunun yerine E2 uygulamaları, yatırılan sermayenin risk altında olduğunu kanıtlamalıdır. Yatırım kavramı, fonların veya diğer sermaye varlıklarının ticari anlamda risk altında olduğu fikrine bağlıdır ve finansal getiri elde etme umuduyla oraya yerleştirilir. 
 • Hükümet, iş servetinin tersine dönmesi durumunda bu tür fonların kısmen veya tamamen kayba uğramasını bekliyor. Bu nedenle risk altındaki fonlar gerçekten kayıp riski altında olmalıdır ve bir bankada taahhüt altına girmeden kalamaz. 
 • Elbette bir miktar nakit, nakit akışı ihtiyaçları için sadece bir banka hesabına yatırılabilir ve aktarılmalıdır, ancak yatırılan sermayenin büyük kısmı risk altındaki ihtiyaçlar için tanımlanmalıdır. Vizeyi güvence altına almadan önce para harcamak riskli olduğu için bu mantıksız görünebilir. 
 • Emanet hesabına yatırılan fonların, yalnızca bir E vizesinin onayına bağlı olarak serbest bırakılmasının, bunu kanıtlamak için tatmin edici bir yöntem olduğunu defalarca açık bir şekilde ortaya koymuştur. Gerçekte, yalnızca büyük işlemler bu tür emanet düzenlemeleri için fırsatlar sunma eğilimindedir, çünkü bu durumlarda satıcıların vize sonucuna bağlı bir satın alma zorluğu yaşama olasılığı daha yüksektir. 
 • Bu riske maruz yatırım fikrine doğrudan bağlı olmak, yatırılan fonların da kaynağıdır. ABD varlıkları tarafından teminat altına alınan fonlar yatırıma dahil edilmeyecektir. Bunun yerine, sayılan yatırımlar nakit, teminatsız kişisel işletme sermayesi veya kişisel varlıklar ile teminat altına alınmış sermayeyi içerir. Bunu tüm uygulamalarda kanıtlamak için yatırımın kaynağına dair kanıt gereklidir. 
 • Yatırımcı ayrıca işletmeye yatırılan sermayenin kontrolünü elinde tuttuğunu kanıtlamalıdır. Sahiplik, genellikle yabancı uyruklu şahıs adına gösterilen banka hesap özetleri ile kolayca kanıtlanabilir. 
 • Nakit dışındaki varlıkların tatmin edici yatırımlar olarak kabul edilebileceğini de unutmayın. Örneğin, yurt dışından Amerika Birleşik Devletleri’ne aktarılan mal veya ekipmanın değeri bir yatırım olarak değerlendirilebilir. Bu, makul bir şekilde değerlendirilebildiği sürece maddi olmayan mülkiyeti de içerir. 

6. E Vize Değerlendirmesi: Ayrıntılı İş Planı ve Mali Öngörüler

 • Bir E2 başvurusundaki en önemli belgelerden biri, nakit akışı, bilanço ve kar / zarar tablolarını kapsayan ayrıntılı mali projeksiyonları içeren beş yıllık iş planıdır. Hükümetin iş planınızda ele alınmasını isteyeceği çok özel öğeler vardır, bu nedenle bunlara aşina olmak ve bunlara hazırlık yapmak çok önemlidir.
 • Bu göç odaklı iş planı genellikle en iyi eğitimli göçmenlik iş planı yazarları ile ortaklaşa hazırlanır, ancak kesinlikle bu gerekli değildir. Göçmenlik avukatlarımız iş planı ortağımızla ve müşterimizle doğrudan çalışarak iş planını hazırladıklarında büyük başarı gördük çünkü bu, başvurunun hayati bir parçası. En azından bir göçmenlik avukatı, belirtilen hiçbir şeyin gereksiz bir engel oluşturmayacağından emin olmak için iş planınızı gözden geçirmelidir.
 • İş planı kapsamında ele alınacak bazı temel konular şunlardır:
  • Rakip işletmelerin adlarını ve bunların görece güçlü ve zayıf yönlerini içeren bir pazar analizi
  • Rakip ürünleri ve fiyatlandırma yapılarının karşılaştırması
  • Yeni ticari işletmenin hedef pazarının / muhtemel müşterilerinin açıklaması
  • Plan, malzeme temini ve / veya ürünlerin dağıtımı için yapılan tüm sözleşmeleri detaylandırmalıdır.
  • Fiyatlandırma, reklam ve servis dahil olmak üzere işletmenin pazarlama stratejisini tartışmalıdır.
  • Plan, işletmenin organizasyon yapısını ve personelinin deneyimini ortaya koymalıdır İşletmenin personel gereksinimlerinin açıklanması ve işe alma için bir zaman çizelgesi ile tüm pozisyonlar için iş “açıklamaları
  • Önümüzdeki 5 yıl için net finansal tahminler
 • İş planına başvurunuz vize görüşmeniz sırasında istenecektir. 

7. E Vizesi Değerlendirmesi: İş Görevleri

 • E vize kuralları, yatırımcıların, yöneticilerin, denetmenlerin ve temel beceri çalışanlarının ABD’ye E vizesiyle girmesine izin vermeye odaklanmıştır. İşletmeyi geliştirme ve yönlendirme yeteneğine sahip olan gerçek yatırımcı, E-2’ye başvurabilir ve mülkiyet hisselerine dayalı olarak gerekli görevlerin yerine getirildiğini kolayca kanıtlayabilse de, yatırımcı olmayanların da uygun olduğunu ve bu nedenle bunu yapabileceklerini anlamak önemlidir. H1-B profesyonel işçi vizeleri gibi diğer vize seçeneklerini araştırın.
 • Bir anlaşmalı yatırımcı çalışanının E vizesi sahibi olarak sınıflandırılması için, çalışanın bir yürütme veya denetleme ekibi üyesinin görevlerini üstlenmek üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne geliyor olması veya işleyişi için gerekli olan temel bir beceri veya niteliğe sahip olması gerekir.
 • Yürütme veya denetleme görevleri, çalışana, işletmenin genel operasyonu veya bunun önemli bir bileşeni için nihai kontrol ve sorumluluk verir. Bu, işletmenin politikalarını ve yönünü belirleyen büyük bir otorite pozisyonudur. Bir denetim pozisyonu, bir işletmenin faaliyetlerinin önemli bir kısmı için büyük sorumluluk sağlar ve genellikle düşük seviyeli çalışanların doğrudan denetimini içermez.
 • Temel bir beceri çalışanının odak noktası olduğu durumlarda, yük sadece özel niteliklere olan ihtiyacı değil, aynı zamanda bu tür becerilere ihtiyaç duyulacak sürenin uzunluğunu da kanıtlamaktır. Görevleri yerine getirebilecek ABD çalışanlarının mevcudiyeti başka bir faktördür. Gerçekte gerekli uzmanlık derecesinin var olup olmadığını belirlemede dikkate alınır.
 • Buna göre, E vize başvurularında iş görevleri inanılmaz derecede önemlidir. Bunlar, sağlanan her görev için harcanan zamanın yüzdesi dahil olmak üzere son derece ayrıntılı olmalıdır. Bu konuda deneyimli bir göçmenlik avukatı ile çalışmak çok faydalıdır. Ayrıca mülakatta iş görevlerinin ne olduğunu net bir şekilde tanımlayabilmek önemli bir husustur.

8. E Vize Değerlendirmesi: Ayrılma Niyeti 

 • Örneğin L-1 ile karşılaştırıldığında E vizesinin dezavantajlarından biri, E vizesi kurallarının bir E vizesi sahibinin ABD’de uzun süreli veya kalıcı olarak kalma niyetini ifade edemeyebileceğini açıkça belirtmesidir. E2 vizesi sahipleri gibi göçmen olmayan bir vize sahibi Yeşil Kart başvurusunda bulunduğunda ve bu nedenle kalıcı olarak kalma niyetini sergilediğinde, buna ikili niyet kavramı denir.
 • Bu nedenle, yeni işletmeyi düzgün bir şekilde yürütmek için gerektiği kadar ABD’de kalabilmenizi sağlamak için mevcut ve uzun vadeli göç stratejinizi doğru bir şekilde planlamak bir kez daha zorunludur. E vizesinden Yeşil Kart almak imkânsız olmasa da, göz önünde bulundurmanız gereken gerçek tuzaklar ve komplikasyonlar olduğunu unutmayın.

9. E Vize Süreci Açıklaması

Müşterilerimiz için hazırlanan tipik E vize süreçlerimizden birindeki olayların kaba bir zaman çizelgesine bir göz atalım. Elbette, bu zaman dilimleri duruma göre değişir, normalde bir bireyin ABD’ye girmeye ne kadar hazır olduğundan, belgelerin düzgün olup olmadığından (özellikle iş planlarında) ve ABD konsolosluklarının e vize başvurusu sırasında ne kadar birikme olduğundan etkilenir. 

ADIM 1: HUKUKİ DEĞERLENDİRME VE BELGE TOPLAMA 

Toplanan verilerle vize seçeneklerinin kapsamlı bir değerlendirmesi yapılır. Katılım sağlandıktan sonra, vaka hazırlığı için gereken en güçlü destekleyici belgeler ve veriler konusunda size rehberlik edecek belge toplamaya geçeceğiz. Bu kapsamlı bir süreç olabilir, ama arkanızdayız.

ADIM 2: VAKA HAZIRLAMA 

Gerekli E vizesi yasal özetini, şirket destek mektubunu ve konsolosluk işleme göçmenlik formlarını hazırlar. Tüm bunlar, gözden geçirmeniz ve imzanız için tüm E vize kriterlerini ele alan kapsamlı destekleyici belgelerle birlikte derlenecektir.

ADIM 3: DS 160 DOSYALAMA VE RANDEVU KURULUMU 

Her ABD Konsolosluğunun farklı gereksinimleri ve kendine özgü süreçleri olmasına rağmen, genellikle E vize işlemlerini zorlaştıran sorunlardan biri. İncelemeniz ve sunmanız için gerekli DS-160 çevrimiçi başvurunun sizin adınıza hazırlanmasına yardımcı olacaktır. Daha sonra, vize ücretini devlete nasıl ödeyeceğiniz konusunda size talimat vereceğiz. Ardından bir görüşme tarihi seçebileceksiniz.

ADIM 4: VAKA SUNUMU VE MÜLAKAT HAZIRLIĞI 

Ardından, hazırladığınız başvuruyu görüşmenizin beklentisiyle işleme alınması için uygun Konsolosluğa sunmasına izin verilecektir. Vaka işlenirken, ne bekleyeceğinizi bilmenizi ve temel konuları anladığınızdan ve ABD’ye giriş amacınızı net, tutarlı ve özlü bir şekilde ifade edebildiğinizden emin olmak için sizinle iki görüşme hazırlık toplantısı düzenleyeceğiz.

ADIM 5: MÜLAKAT VE ONAY 

Görüşmeden sonra pasaportunuz ya vize işlemi için saklanacak ya da ek belgeler için bir talep alacaksınız. Ek bir talep varsa, bizler yanıt vermeye ve işlemi tamamlamaya yardımcı olacağız.

Pasaportunuzda E vizesi bulunduğunda, ABD’ye yaptığınız tek seyahatte ne kadar kalabileceğinizi belirleyen yetkili kalış sürenizi (I-94 olarak bilinir) almak için ABD’ye girmeye hak kazanırsınız.

10. Bonus: L1 Vizesi Hususları

Sıklıkla nihai vize kararlarının E-2 ve L-1 vize seçenekleri arasındaki değerlendirmelere dayandığını gördüğümüz için, burada L-1 vize seçeneğinin temel kriterlerinin kısa bir özetini sunduk:

 • Faaliyetleri yürütmeye devam etmek için yerleşik bir ekibe sahip, ABD merkezli olmayan, devam eden bir kuruluş her zaman gereklidir. ABD dışındaki işletmeler, L1 vizesi gerekli olduğu sürece faaliyette kalmalıdır.
 • L1A yöneticisi veya müdürünün, son 3 yılın en az 1’ini ABD dışındaki kuruluşta çalışarak geçirdiğini kanıtlaması gerekir. ABD’ye kısa yolculukların bu saati sıfırlamayacağını, ancak ABD’deki zamanın bu zaman dilimine dahil edilmediğini unutmayın.
 • ABD dışındaki ve ABD’li kuruluşlar arasında her zaman var olan bir sahiplik ilişkisi olmalıdır. Bu ilişkinin bir bağlı kuruluş, ana / alt veya şube ilişkisi olması gerekir.
 • ABD dışı kuruluşun operasyonel olması gerektiği için, bu kuruluştan üretilen fonlar, ABD işinin nakit akışı ihtiyaçlarını dengelemek için kullanılabilir ve bu, E vizesi bağlamında ortaya çıkan bazı yatırım endişelerini hafifletebilir.
 • İzin verilen maksimum kalış süresi L-1A vize sahipleri için 7 yıl ve L-1B konusunda uzman bilgi sahibi kişiler için 5 yıldır. Bu, çok uluslu yöneticiler veya yöneticiler için bir Yeşil Kart kategorisi olduğu ve L-1A aracılığıyla ABD’ye yapılan en başarılı genişlemelerin, uygun şekilde planlanmışsa, maksimum 7 yıldan önce kalıcı ABD’de ikamet ile sonuçlanacağı söyleniyor.
 • L1 Vizesi, ikili niyetin daimî bir ABD vatandaşı olma niyetini açıkça ifade etmesine açıkça izin verir ve böylece her başvuru ve girişte ABD’den ayrılma niyetini kanıtlama ihtiyacını azaltır. E2 Vizesinden Yeşil Kart’a geçişin imkânsız olmadığını, ancak Çifte Niyet konusunda genellikle sorunlu olduğunu unutmayın. Bu, göçmenlik danışmanıyla baştan tartışılacaktır.
 • E Vizesinde olduğu gibi, bakmakla yükümlü olduğunuz bir eş ve çocuklar (evlenmemiş ve 21 yaşın altında) bağımlı vizelere girebilir. Vize sahibinin eşi ABD’de çalışma hakkına sahip olur ve çocuklar okula gidebilirler.

I offer confidential 30 minute & 1 hour consultations.

Schedule a consultation
Adrian Pandev immigration lawyer USA

Sorumluluk Reddi: Bu blog yazısı, Pandev Hukuk Limited şirketi tarafından yalnızca genel eğitim ve bilgi amaçlı oluşturulmuştur. Burada sağlanan bilgiler hukuki tavsiye niteliğinde değildir, herhangi bir özel konuda avukat tavsiyesinin yerine geçme iddiası taşımaz ve avukat-müvekkil ilişkisi tesis etmez. Hiçbir okuyucu, bu makalede veya bu web sitesinin başka bir yerinde sunulan herhangi bir bilgiye dayanarak, uygun hukuk müşavirinin veya ilgili yargı alanında lisanslı diğer profesyonel danışmanların tavsiyesine başvurmadan hareket etmekten kaçınmalıdır. Pandev Hukuk Limited şirketi, bu makalenin veya web sitesinin herhangi bir içeriğine dayanarak yapılan herhangi bir işlemle ilgili her türlü sorumluluğu açıkça reddeder. Bu blog yazısı avukat reklamı teşkil edebilir. Yasal standartlar ve kurallar sıklıkla değişir. Önceki sonuçlar benzer bir sonucu garanti etmez. 

Adrian Pandev

As the principal attorney at Pandev Law, I have helped hundreds of foreign individuals and companies successfully navigate their journey to the United States. Previously, I served as Trial Attorney at the U.S. Department of Justice. Now, I represent foreign investors, founders, and high-net-worth-individuals in business, immigration, and wealth planning matters. I am an early proponent of blockchain technology and serve as strategic advisor to blockchain startups and cryptocurrency investors. Selected to the Super Lawyers New York Rising Starslist 2019-2021. Follow me on Twitter, LinkedIn, or Instagram.

Schedule a Consultation with an Attorney Today

Talk to a Lawyer

Explore more of for turkish

Our Locations

New York Office - Downtown

One World Trade Center, Suite 8500

New York, NY 10007

(646) 285-2175

New York Office - Midtown

600 Third Avenue, Floor 2

New York, NY 10016

(646) 354-3780

Charleston Office

170 Meeting Street

Charleston, SC 29401

(843) 991-7807

Call us at:

(646) 354-3780

For a consultation