Как да получа предприемаческа виза за САЩ?

Съединените щати предлагат много възможности за предприемачи от целия свят, които искат да получат предприемаческа виза за САЩ и да започнат собствен стартъп бизнес. Ако сте предприемач и се питате как да получа предприемаческа виза за САЩ или как да получа стартъп виза за САЩ, моля прочетете статията по-долу. В нея ще откриете цялата необходима информация за това как да изберете правилната предприемаческа виза, ще научите какви са изискванията и предимствата на предприемаческата виза за САЩ и ще можете да изберете най-добрата предприемаческа виза за Вас.

Какви са видовете предприемаческа виза за САЩ?

Има 6 предприемачески визи за САЩ, които предлагат най-добрите условия и предимства за предприемачи. Тези 6 предприемачески визи са: зелена карта за Америка чрез инвестиция от категория EB-5, виза за САЩ чрез бизнес инвестиция от категория E-2, виза за САЩ чрез инвестиция от категория L-1, виза за САЩ чрез инвестиция в международна търговия от категория E-1, зелена карта за Америка за изключителни способности от категория EB-1 и виза за САЩ за изключителни способности от категория O-1. По-долу ще акцентирам на най-важната информация относно въпроса как да получа предприемаческа виза за САЩ и какви са изискванията и предимствата на всяка от изброените предприемачески визи.

Какво представлява виза EB-5 чрез инвестиция и за кого е най-подходяща?

Предприемаческа виза от категория EB-5 предоставя на предприемачите възможността да инвестират значителен капитал в американско предприятие като по този начин създадат 10 работни места. Ако сте предприемач със значителни финансови ресурси и желание да получите зелена карта за Америка, но нямате роднини или американски работодател, които да Ви спонсорират, тогава виза EB-5 чрез инвестиция е най-добрият вариант за Вас.

Какви са изискванията за виза EB-5 чрез инвестиция?

За да получат инвеститорска виза EB-5, двете най-важни изисквания, които инвеститорите трябва да спазят, са инвестиционният капитал и правилният вид инвестиция. За да се квалифицирате за инвеститорска виза EB-5, трябва да инвестирате $900 000 или $1 800 000, в зависимост от географката област, в американско предприятие, което ще наеме на работа 10 американски работници на пълен работен ден. Правилният вид инвестиция означава, че правилата за виза от категория EB-5 позволяват да изберете правилната инвестиция за вас – или да инвестирате в специално определени инвестиционни проекти, познати като регионални центрове, или да инвестирате в собствено търговско предприятие.

Регионалните центрове са предварително одобрени правителствени проекти, които директно или индиректно създават необходимите 10 американски работни места и почти всички се намират в географски области, които изискват инвестиция от $900 000. Но вероятно се питате как да разбера дали регионалните центрове са най-добрият вариант за предприемаческа виза за мен. Ако търсите по-дистанционен подход на управление на Вашата инвестиция, то тогава регионалните центрове са най-добрият вариант за Вашето приключение с предприемаческа виза за САЩ. 

Директната инвестиция, от друга страна, означава, че може да инвестирате в собствена стартъп бизнес идея, ако имате такава. Може да инвестирате в което и да е предприятие, за да се квалифицирате за предприемаческа виза за САЩ от категория EB-5, стига търговското предприятие да създаде необходимите 10 работни места за американски работници. Препоръчвам Ви да се свържете с опитен адвокат по имиграционно право, ако решите, че директната инвестиция е най-добрият вариант за Вас за получаване на стартъп виза за САЩ. Опитен адвокат по имиграционно право ще Ви окаже съдействие по време на процеса за създаване на компания, извършване на транзакции, свързани с инвестицията, и подаване на молбата за Вашата предприемаческа виза EB-5 за САЩ.

И последно, друго изискване е Вашите средства да бъдат в риск и също така да можете да докажете законния им източник.

I offer confidential 30 minute & 1 hour consultations.

Schedule a consultation
Adrian Pandev immigration lawyer USA

Какво трябва да направя след като успешно получа инвеститорска виза EB-5?

Когато успешно получите предприемаческа виза EB-5 за САЩ, след това имате право на двугодишен период на условно постоянно пребиваване. След изтичане на двете години трябва да подадете петиция към Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS), за да получите постоянна зелена карта. За да се квалифицирате за зелена карта, трябва да докажете, че инвестицията Ви в дадено предприятие е създала необходимите 10 работни места за американски граждани и че инвестиционните Ви средства са използвани по предназначение и са били в риск по време на целия процес за получаване на предприемаческа виза EB-5 за САЩ. Препоръчвам Ви да се свържете с опитен адвокат по имиграционно право, който ще Ви помогне с молбата за условно постоянно пребиваване и с премахване на условията за зелена карта за САЩ чрез инвестиция.

Обобщено: предприемаческа виза за САЩ от категория EB-5 е най-добрият вариант за Вас, ако сте предприемач със значителен инвестиционен капитал и идеи за стартъп бизнес. Предприемаческа виза EB-5 за САЩ е най-бързият начин за получаване на зелена карта за Америка чрез инвестиция и е най-добрият вариант за Вас, ако искате да живеете и развивате бизнес в САЩ за неопределен период от време. Предприемаческата виза EB-5 за САЩ също така Ви позволява да включите съпруга/съпругата си и децата до 21-годишна възраст във Вашата молба.

Какво представлява виза E-2 чрез бизнес инвестиция и какви са нейните предимства?

Предприемаческа виза E-2 е алтернативен вариант на инвеститорска виза EB-5 и тя позволява на предприемачи с определен финансов капитал да имигрират в САЩ. Една от основните характеристики на предприемаческа виза E-2 за САЩ е, че не изисква минимална инвестиционна сума за разлика от предприемаческа виза EB-5. Освен това предприемаческа виза E-2 е неемигрантска виза. Това означава, че не води до постоянно пребиваване в САЩ и ако бъде обработена в американско консулство или посолство, може да бъде валидна 5 години. След като предприемаческа виза E-2 изтече трябва да я подновите, за да може да работите и пребивавате в САЩ. Голямото предимство на инвеститорска виза E-2 е че правилата позволяват тази предприемаческа виза да бъде подновявана неограничено. Също така с получаване на предприемаческа виза E-2 за САЩ не трябва да преминавате през допълнителните препятствия, които срещат постоянно пребиваващите, като например притежатели на зелена карта за Америка чрез инвестиция от категория EB-5, в случай че решите да напуснете САЩ и след това да получите виза за посетители.

Освен това предприемаческа виза E-2 за САЩ е чудесен вариант за Вас, ако искате да преместите чуждестранните си служители в САЩ, ако имат обстойни познания за компанията, забележителни умения и опит в управлението. Друго голямо предимство на предприемаческа виза E-2 за САЩ е, че докато Вие развивате Вашия американски стартъп бизнес, децата Ви под 21 години могат да посещават училище в САЩ, а съпругът/съпругата Ви може да работи за всеки американски работодател.

Какви са изискванията за виза чрез бизнес инвестиция от категория E-2?

Има няколко изисквания за получаване на предприемаческа виза E-2 за САЩ и кандидатът трябва да отговаря на всички от тях. По-долу ще намерите обобщение на изискванията:

 • Гражданство от договорна страна. Това означава, че кандидатът за предприемаческа виза Е-2 трябва да бъде гражданин на държава, която има договор за приятелство, търговия и навигация със САЩ. Може да намерите списък на договорните държави и съответната виза тук.
 • Значителна инвестиция. Въпреки че няма изискуем предварително поставен минимум на инвестиционната сума за предприемаческа виза E-2, ще е необходимо да направите значителна инвестиция в съотношение с разходите на Вашия стартъп бизнес. Това означава, че инвестицията трябва да Ви позволи успешно да развиете и ръководите американския си стартъп, за да може властите да сметнат инвестицията за значителна.
 • Да не е маргинален бизнес. Това означава, че бизнесът Ви не може да осигурява прехраната само на Вас и на Вашето семейство. Трябва да покажете, че бизнесът Ви ще нарасне значително и ще може да наема американски служители в бъдеще.
 • Инвестицията да е вече направена. Това означава, че трябва да сте в процес на извършване на инвестицията или вече да сте инвестирали в своя американски стартъп бизнес, за да се квалифицирате за предприемаческа виза Е-2. Американският стартъп бизнес трябва да е готов да започне дейност веднага щом предприемаческа виза Е-2 за САЩ бъде одобрена. Освен това имиграционните правила изискват средствата да бъдат оползотворени правилно и да бъдат в риск от загуба.
 • Законен източник на средствата. За да се квалифицирате за предприемаческа виза Е-2 за САЩ, трябва да покажете, че инвестиционните Ви средства са от законен източник. Въпреки че в някои случаи може да е трудно да се проследят дори законни източници на инвестиционни средства поради различните бизнес практики в някои страни, опитен адвокат по бизнес имиграция би могъл да изработи персонализирани ефективни стратегии, които ще спомогнат за документиране на източника на Вашите инвестиционни средства.
 • Желание за развитие и управление на предприятието. Това означава, че от кандидата за предприемаческа виза Е-2 за САЩ се изисква да замине за САЩ с намерението да развива и управлява стартъп бизнеса си. Също така кандидатът за предприемаческа виза Е-2 за САЩ трябва да притежава поне 50 % от американския бизнес.
 • Намерение за напускане на САЩ. Съгласно правилата за имиграция чрез инвестиция от категория E-2, трябва да изразите намерението си да напуснете САЩ след като предприемаческата виза E-2 изтече. Въпреки че не може да изразите намерение да останете постоянно, стига да спазвате всички изисквания, може да удължавате предприемаческата си виза Е-2 за САЩ неограничен брой пъти.

Препоръчвам Ви да се свържете с опитен адвокат по бизнес имиграция, който ще Ви помогне, ако си задавате въпроса как да получа предприемаческа виза за САЩ, ще Ви окаже съдействие с молбата за предприемаческа виза Е-2 за САЩ и ще се увери, че спазвате всички изисквания.

Какво трябва да направя, за да получа предприемаческа виза E-2?

Първо, за да получите предприемаческа виза E-2, трябва да определите инвестиционните си цели, да развиете и структурирате инвестиционната си стратегия и да се погрижите за всички свързани със стартъп бизнеса инвестиционни транзакции.

Второ, процесът за получаване на предприемаческа виза E-2 за САЩ включва документиране на инвестицията и подготвяне на молбата за предприемаческа виза E-2.

Препоръчвам Ви да се свържете с опитен адвокат по бизнес имиграция, който ще Ви окаже съдействие по време на процеса на създаване на компанията и изготвяне на стратегия, ще Ви съдейства със свързаните с инвестицията транзакции и с молбата за предприемаческа виза за САЩ от категория E-2.

Обобщено: предприемаческа виза за САЩ от категория Е-2 е най-добрият вариант за Вас, ако искате да се преместите в САЩ и да изградите собствен стартъп бизнес, но не искате да инвестирате задължителния капитал. Гъвкавостта на предприемаческа виза за САЩ от категория Е-2 е една от причините тя да бъде много изгоден вариант за предприемачи, които не са сигурни дали искат да останат в САЩ след като стартъп бизнесът им е напълно функциониращ.

Какво представлява инвеститорска виза L-1 и какви са нейните предимства?

Предприемаческа виза за САЩ от категория L-1 позволява на собственици на чуждестранна компания да създадат филиал или друг вид клон на фирмата в САЩ. Имиграционните правила за категория L-1 позволяват това да се направи чрез прехвърляне на управител или изпълнител, включително предприемача, в САЩ с цел създаване на американски офис. Предприемаческа виза за САЩ от категория L-1 е чудесна възможност за предприемачи от страни, които нямат договор със САЩ и не могат да се квалифицират за предприемаческа виза E-2, или не могат да отговорят на изискуемата минимална инвестиционна сума за предприемаческа виза EB-5.

Една от характеристиките на предприемаческа виза за САЩ от категория L-1 е, че тя е неемигрантска виза, което означава, че се издава за ограничен период от време. Ако сте притежател на предприемаческа виза L-1A и откривате нов офис, ще Ви бъде предоставен първоначален престой от 1 година. Имате право да удължите предприемаческата виза L-1A за САЩ за още 2 години и може да продължавате да я удължавате докато не стигнете лимита от 7 години. Едно от предимствата на предприемаческа виза L-1 е, че тя е виза с „двойно намерение“. Това означава, че имате възможността да изберете дали искате да останете в САЩ за неопределен период от време и да кандидатствате за зелена карта, или искате да си заминете, в който случай ще може да получите виза за посетител без допълнителните изисквания, които постоянно пребиваващите трябва да спазват. 

Какви са изискванията за предприемаческа виза L-1?

Има няколко изисквания за получаване на предприемаческа виза за САЩ от категория L-1 и кандидатът трябва да спази всички от тях. По-долу ще намерите обобщение на изискванията:

 • Квалифицираща връзка с чуждестранна компания. Това означава, че трябва да покажете, че Вашата американска компания е филиал, клон или друг вид филиал на чуждестранната Ви компания.
 • Да извършвате бизнес както в САЩ, така и в чужбина. Терминът „извършвам бизнес“ се отнася до „редовно, системно и продължително предоставяне на стоки и/или услуги“ и трябва да продължи поне до изтичане на предприемаческата виза за САЩ от категория L-1. Моля, имайте предвид, че наличието на агент или само на офис пространство не се счита за извършване на бизнес.
 • Зает като управител или изпълнител в американския бизнес. Това означава, че трябва да участвате активно в управлението на Вашия американски бизнес за разлика от други варианти за предприемаческа виза, където притежателят може да има по-дистанционна роля.
 • Зает като управител или изпълнител в чуждестранния бизнес. Това означава, че е задължително да сте работили като управител или изпълнител в чуждестранна компания в продължение на една непрекъсната година в рамките на последните три години непосредствено преди влизането ви в САЩ като притежател на предприемаческа виза L-1.
 • Физическо пространство. За да се квалифицирате за предприемаческа виза за САЩ от категория L-1, трябва да осигурите значително физическо пространство за новия си офис в САЩ.
 • Възможност за поддържане на управленческа или изпълнителна позиция. Това означава, че трябва да покажете, че американската Ви компания ще нарасне значително и ще може да поддържа изпълнителна или управленческа позиция в рамките на една година от подаване на молбата за предприемаческа виза за САЩ от категория L-1.

Препоръчвам Ви да се свържете с опитен адвокат по бизнес имиграция, който ще Ви помогне, ако си задавате въпроса как да получа предприемаческа виза за САЩ, ще Ви съдейства с молбата за предприемаческа виза L-1 и ще се увери, че спазвате всички изисквания. 

Какво трябва да направя, за да получа предприемаческа виза L-1?

Има три етапа, през които трябва да преминете, за да получите предприемаческа виза за САЩ от категория L-1. Първо, трябва да установите нов американски филиал и да направите всички необходими инвестиции, за да стартирате бизнеса си в САЩ. Второ, трябва да документирате инвестицията и да подготвите своята петиция за получаване на предприемаческа виза за САЩ от категория L-1, която трябва да подадете към Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS). Трето, щом петицията Ви за имиграция чрез предприемаческа виза L-1 бъде одобрена от Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS), случаят Ви ще бъде прехвърлен към американско консулство или посолство, където ще кандидатствате за предприемаческа виза за САЩ от категория L-1.

Препоръчвам Ви да се свържете с опитен адвокат по бизнес имиграция, който ще Ви съдейства през целия период на стартиране на Вашия бизнес в САЩ, на документиране на всички инвестиции и подготвяне на молбата за предприемаческа виза за САЩ от категория L-1.

Обобщено: Предприемаческа виза за САЩ от категория L-1 е най-добрият вариант за предприемачи, които вече имат установен чуждестранен бизнес, но искат също така да имат филиал в САЩ. Фактът, че е достъпна за граждани от всички държави по света и че е най-гъвкава що се отнася до вземане на решение относно постоянно пребиваване или не в САЩ, е това което прави предприемаческа виза за САЩ от категория L-1 един от най-подходящите варианти за предприемачи. Този вид предприемаческа виза за САЩ позволява на Вашите съпруг/съпруга и деца до 21 години също да се възползват от процеса.

Какво представлява инвеститорска виза за САЩ за международна търговия от категория E-1 и какви са нейните предимства?

Предприемаческа виза за САЩ от категория E-1 се различава от всички останали предприемачески визи по това, че няма никакви инвестиционни изисквания. Това означава, че предприемаческа виза за САЩ от категория E-1 се дава на кандидати, които могат да покажат, че ще се ангажират със значителна международна търговия между САЩ и своята държава. Предимството на предприемаческа виза E-1 за САЩ е, че позволява на предприемачите да стартират международна услуга или собствен стартъп бизнес за внос и износ с ниски разходи в САЩ. Друго голямо предимство на тази стартъп виза за САЩ е нейната гъвкавост по отношение на подновяване на визата за неопределен период, като същевременно може да напуснете САЩ по всяко време.

Какви са изискванията за предприемаческа виза E-1 за САЩ?

За да се квалифицира за предприемаческа виза за САЩ от категория E-1, кандидатът трябва да спази следните изисквания:

 • Гражданство от договорна страна. Това означава, че кандидатът за предприемаческа виза Е-1 трябва да бъде гражданин на държава, която има договор за приятелство, търговия и навигация със САЩ. Може да намерите списък на договорните държави и съответната виза тук.
 • Ангажираност в значителна търговия. Това означава, че кандидатът за предприемаческа виза E-1 трябва да участва в значителна търговска дейност на стоки и услуги. Американските власти ще вземат предвид както монетарната стойност, така и количеството транзакции, за да определят дали търговията е значителна.
 • Търговията е предимно с договорна страна. Това означава, че 51 % или повече от търговията на Вашия американски бизнес трябва да е с договорната страна.
 • Дейностите трябва да представляват търговия. Ако Вашият американски стартъп бизнес е ангажиран в една от следните дейности, това означава, че той попада в определението за „международна размяна на квалифицирани стоки и услуги“: индустриални продукти, оборудване и стоки за широко потребление; застрахователни, финансови, банкови и транспортни услуги.

Обобщение: предприемаческа виза за САЩ от категория E-1 е чудесна възможност за компании, които вече са ангажирани с търговия между тяхната родна страна и САЩ. Също така с цялата гъвкавост на обикновената предприемаческа виза, предприемаческа виза E-1 е едно от най-добрите алтернативни решения.

Освен гореспоменатите възможности, които отговарят на въпроса Ви как да получа предприемаческа виза за САЩ чрез инвестиция, има още два варианта: зелена карта за изключителни способности от категория EB-1 и виза за изключителни способности от категория O-1. По-долу ще намерите обобщен преглед на тези допълнителни решения за Вашето приключение с предприемаческа виза за САЩ.

Какво представлява зелена карта за изключителни способности EB-1 и какви са нейните изисквания?

Зелена карта за изключителни способности от категория EB-1 се дава на лица, които могат да покажат големи постижения в следните области: науки, изкуства, образование, бизнес или атлетика. За да се квалифицирате за зелена карта за изключителни способности от категория EB-1, трябва да спазите следните изисквания:

 • да представите доказателство за изключителни способности в областта на науките, изкуствата, образованието, бизнеса или атлетиката
 • да представите документирани постижения и да имате висока репутация във Вашата област
 • да продължавате да работите във Вашата област
 • да представите доказателство за национално или международно признание

Ако Вашата компания е лидер в индустрията или можете да покажете значителен бизнес опит, то тогава зелена карта за изключителни способности от категория EB-1 може да бъде идеалната възможност да започнете своето приключение с предприемаческа виза за САЩ. За да научите повече за зелената карта за изключителни способности от категория EB-1, моля прочетете нашата изчерпателна статия тук или се свържете с нашия адвокат по бизнес имиграция, който ще Ви помогне, ако си задавате въпроса как да получа предприемаческа виза за САЩ в категорията зелена карта за изключителни способности EB-1.

Какво представлява виза за изключителни способности O-1 и какви са нейните изисквания?

Подобно на зелена карта за изключителни способности EB-1, виза за изключителни способности от категория O-1 се дава на кандидати, които имат големи постижения в областта на науките, образованието, бизнеса или атлетиката. Визата за изключителни способности O-1 обаче е неемигрантска виза, което означава, че не можете да кандидатствате за постоянно пребиваване. За да се квалифицира за предприемаческа виза O-1, кандидатът трябва да представи доказателство за голямо постижение или национално и международно признание в областта на бизнеса. Кандидатът за предприемаческа виза за САЩ от категория О-1 също така трябва да покаже намерение за временно пребиваване в САЩ. Препоръчвам Ви да се свържете с опитен адвокат по бизнес имиграция, който ще Ви помогне, ако си задавате въпроса как да получа предприемаческа виза за САЩ в категория О-1 за изключителни способности.

Нашият адвокат по бизнес имиграция е тук, за да Ви помогне с Вашия случай за получаване на предприемаческа виза за САЩ

Питате ли се как да получа предприемаческа виза за САЩ или как да получа стартъп виза за САЩ? Имате ли нужда от помощ при избора на правилната предприемаческа виза за Вас? Имате ли нужда от съдействие при изготвянето на Вашата молба за предприемаческа виза за САЩ? Търсите ли „адвокат по имиграционно право близо до мен“? Като адвокатска кантора с опит в имиграционното право, Pandev Law има познанията и опита да Ви окаже съдействие по време на случая Ви за имиграция чрез бизнес.

За да научите повече за нашите услуги в областта на бизнес имиграцията за САЩ или да запазите час за консултация с нашия адвокат по бизнес имиграционно право, моля попълнете формата ни за контакт, изпратете имейл до [email protected] или се обадете на телефон (212) 220-6652.

По време на Вашата консултация, нашият адвокат по бизнес имиграционно право ще даде честна оценка на Вашия случай и ще Ви посъветва за следващите стъпки, които трябва да предприемете.

I offer confidential 30 minute & 1 hour consultations.

Schedule a consultation
Adrian Pandev immigration lawyer USA

Отказ от отговорност (дисклеймър): Настоящата блог статия е предоставена от Pandev Law LLC единствено с общообразователни и информационни цели. Въпреки че статията обсъжда общи правни въпроси, тя не замества правните съвети, нито установява връзка адвокат-клиент. Читателят не следва да предприема действия или да се въздържа от предприемане на действия въз основа на каквато и да е информация, представена в настоящата статия, или някъде другаде в сайта, без да потърси съвет от правилния юрисконсулт или друг професионален адвокат, който е лицензиран в съответната юрисдикция. Pandev Law LLC изрично се отказва от отговорност по отношение на каквото и да е предприето или непредприето действие въз основа на тази статия или уебсайт. Настоящата блог статия може да представлява адвокатска реклама. Предходните резултати не гарантират един и същ краен резултат.

Adrian Pandev

As the principal attorney at Pandev Law, I have helped hundreds of foreign individuals and companies successfully navigate their journey to the United States. Previously, I served as Trial Attorney at the U.S. Department of Justice. Now, I represent foreign investors, founders, and high-net-worth-individuals in business, immigration, and wealth planning matters. I am an early proponent of blockchain technology and serve as strategic advisor to blockchain startups and cryptocurrency investors. Selected to the Super Lawyers New York Rising Stars list 2019-2021. Follow me on Twitter, LinkedIn, or Instagram.

Schedule a Consultation with an Attorney Today

Talk to a Lawyer

Explore more of за българи

Our Locations

New York Office - Downtown

One World Trade Center, Suite 8500

New York, NY 10007

(646) 285-2175

New York Office - Midtown

600 Third Avenue, Floor 2

New York, NY 10016

(646) 354-3780

Charleston Office

170 Meeting Street

Charleston, SC 29401

(843) 991-7807

Call us at:

(646) 354-3780

For a consultation