Как да получите зелена карта за САЩ чрез инвестиция?

Как да получите зелена карта за САЩ чрез инвестиция?

Имиграционното право на САЩ позволява на чуждестранни граждани да получат зелена карта за САЩ чрез инвестиция. Петата категория, основана на заетост, EB-5 инвеститорска виза за САЩ, е запазена за чуждестранни инвеститори, които вече са инвестирали, или активно пристъпват към инвестиране на минимум 1 милион долара или 500 000 долара в определени целеви области на заетост (сумата за инвестиция се основава на датата на подаване, моля вижте таблицата по-долу за повече информация относно минималната инвестиционна сума). За да придобие зелена карта за САЩ чрез инвестиция, инвеститорът от категория EB-5 трябва да инвестира в търговско предприятие, което създава поне 10 работни места на пълен работен ден за квалифицирани служители. В основата си изискванията за инвеститорска виза за САЩ чрез инвеститорската програма за зелена карта EB-5 за САЩ изискват от чуждестранния инвеститор да (1) инвестира значителен размер средства (2) в търговско предприятие, което (3) създава 10 работни места на пълен работен ден.

Какви са изискванията за инвеститорска виза EB-5 за САЩ?

Възможността за постоянно пребиваване в САЩ със зелена карта EB-5 чрез инвеститорска програма беше създадена, за да стимулира американската икономика, да създаде голям брой работни места и да позволи на чуждестранни граждани да получат зелена карта чрез инвестиция в САЩ. Програмата EB-5 дава възможност на чуждестранни граждани да бъдат постоянно пребиваващи граждани на САЩ. Всяка финансова година има налични 10 000 визи от категория EB-5. За да се сдобият със зелена карта за САЩ чрез инвестиция, инвеститорите трябва да отговарят на следните изисквания:

  1. Инвестиция в търговски предприятия: инвеститорът от категория EB-5 трябва да инвестира в американско търговско предприятие, което е законно бизнес предприятие със стопанска дейност, като например корпорация, дружество с ограничена отговорност, дружество, холдингово дружество или бизнес тръст, наред с другото. 
  2. Създаване на работни места: инвеститорът от категория EB-5 трябва да създаде поне 10 квалифицирани работни места на пълен работен ден. За да бъде смятан за квалифициран, служителят трябва да бъде американски гражданин или постоянно пребиваващ гражданин, или да притежава друго валидно разрешително за наемане на работа в САЩ. Съпрузите и децата на инвеститора от категория EB-5 или друг чуждестранен гражданин без валиден статут на имигрант и разрешително за наемане на работа няма да бъдат считани за квалифицирани служители от Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS). За да бъде считан за служител на пълен работен ден, работната позиция на служителя трябва да изисква минимум 35 работни часа на седмица.
  3. Капиталови инвестиции: за да се сдобие със зелена карта за САЩ чрез инвестиция, инвеститорът от категория EB-5 трябва да направи капиталова инвестиция, която може да включва парична инвестиция, паричен еквивалент, инвентар или материална собственост. Минималният размер на инвестиция в САЩ за придобиване на зелена карта беше увеличен на 21 ноември 2019 г. Таблицата долу показва минималния размер за придобиване на зелена карта чрез инвестиция:
Дата на подаване на петицияМинимална инвестиция Целева област на заетостМинимална инвестиция Област на висока заетост

Преди 21/11/2019

$500,000

$1,000,000

След 21/11/2019

$900,000

$1,800,0000
Минималния размер за придобиване на зелена карта за САЩ чрез инвестиция

I offer confidential 30 minute & 1 hour consultations.

Schedule a consultation
Adrian Pandev immigration lawyer USA

Как да получите зелена карта за САЩ чрез инвестиция стъпка по стъпка?

Процесът за зелената карта EB-5 се състои от четири стъпки, които чуждестранните граждани трябва да спазят, за да бъдат притежатели на зелена карта чрез програмата за инвеститорска виза EB-5 за САЩ. Моля, обърнете внимание, че съпрузите и неженените деца под 21-годишна възраст на инвеститора от категория EB-5 също могат да получат статут на постоянно пребиваващи граждани на САЩ въз основа на квалифицираната инвестиция на основния кандидат. Пет години след придобиване на статут на постоянно пребиваващ, кандидатът може да кандидатства за американско гражданство.

Стъпка 1: Намиране на правилния проект от категория EB-5

Кандидатът от категория EB-5 трябва да намери подходящ проект, в който да инвестира необходимия капитал. Подходящ е този проект, който отговаря на описаните по-горе изисквания на програма EB-5. Проектите от категория EB-5 обикновено са нови търговски предприятия или проекти на регионални центрове. Проект на регионален център от категория EB-5 е инвестиционен проект, одобрен от Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS), който позволява създаването на непреки работни места да бъде считано като част от изискването за 10 работни места на пълен работен ден.

Стъпка 2: Капиталова инвестиция и петиция I-526

След избиране на проект от категория EB-5 кандидатът трябва да направи минималния размер инвестиция, за да получи гореописаната зелена карта за САЩ. Инвеститорът от категория EB-5 трябва да е в състояние да докаже, че средствата за инвестицията произлизат от законен източник. Инвестицията трябва да бъде под формата на капитал, който включва парични средства, материална собственост или друг паричен еквивалент.

Щом инвестицията бъде направена, кандидатът трябва да представи доказателство пред Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS), че инвестицията отговаря на всички изисквания на инвеститорска програма за зелена карта EB-5 за САЩ като попълни формуляр I-526 (Form I-526). Обикновено кандидатите трябва да изчакат между 12 и 18 месеца преди да получат решение относно тяхната петиция I-526 и молбата им за издаване на инвеститорска виза EB-5 за САЩ. В случай че петиция I-526 на кандидата е отказана, повечето регионални центрове ще възстановят размера на инвестицията.

Стъпка 3: Двугодишен условен статут на постоянно пребиваващ

В случай че петиция I-526 на инвеститора от категория EB-5 е одобрена, то той може да кандидатства за двугодишен условен статут на постоянно пребиваващ в САЩ. По време на този двугодишен условен период инвеститорът от категория EB-5 и неговото/нейното семейство могат да пребивават в САЩ и трябва да започнат изпълнение на проекта, финансиран чрез инвестицията от категория EB-5. Пребиваването може да бъде придобито по един от следните два начина:

  1. Ако инвеститорът от категория EB5 вече законно пребивава в САЩ, тогава той/тя може да подаде формуляр I-485 (Form I-485) за промяна на статута на условно постоянно пребиваващ докато е в САЩ.
  2. Ако инвеститорът от категория EB5 пребивава в чужбина, тогава той/тя трябва да кандидатства за имигрантска виза като подаде формуляр DS-260 (Form DS-260) и да се яви на интервю за виза в посолство или консулство на САЩ.

Процесът за кандидатстване за условен статут на постоянно пребиваващ може да продължи между 6 и 18 месеца. По време на двугодишния период на условно постоянно пребиваване, инвеститорът от категория EB-5 е задължен да пребивава физически в САЩ.

Стъпка 4: премахване на условията за постоянно пребиваване и петиция I-829

Последната стъпка от процеса за получаване на инвеститорска виза EB-5 е молбата за десетгодишна безусловна карта за постоянно пребиваващ, която инвеститорът от категория EB-5 трябва да подаде. За да премахне условията за двугодишния условен статут на постоянно пребиваващ, инвеститорът от категория EB-5 трябва да подаде формуляр I-829 в Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS) в срок от 90 дни от датата на навършване на две години от получаването на условен статут на постоянно пребиваващ.

Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS) обикновено обработва петиции I-829 за период от шест до осем месеца.

Инвеститорът, нейният/неговата съпруг/а и нейните/неговите неженени деца под 21 години могат да се възползват от зелена карта за САЩ чрез инвестиция. Пет години след получаване на първоначалната двугодишна условна зелена карта, инвеститорът от категория EB-5 и неговото/нейното семейство могат да кандидатстват за американско гражданство. 

Нашият адвокат по имиграционно право е тук, за да Ви помогне с Вашия имиграционен случай.

Питате ли се как да се сдобиете със зелена карта за САЩ чрез инвестиция? Питате ли се какви са изискванията за инвеститорска виза за САЩ? Търсите ли „адвокат по имиграционно право близо до мен“? Като адвокатска кантора с опит в имиграционното право, Pandev Law има познанията и опита да Ви окаже съдействие по време на случая Ви за имиграция въз основа на инвестиция.

За да научите повече за нашите услуги, свързани с имиграция в САЩ въз основа на инвестиция, или да си запазите час за консултация с нашия адвокат по имиграционно право, основано на инвестиция, моля попълнете формата ни за контакт, изпратете имейл до [email protected] или се обадете на телефон (212) 220-6652.

По време на Вашата консултация, нашият адвокат по имиграционно право ще даде честна оценка на Вашия случай и ще Ви посъветва за следващите стъпки, които трябва да предприемете.

I offer confidential 30 minute & 1 hour consultations.

Schedule a consultation
Adrian Pandev immigration lawyer USA

 Отказ от отговорност (дисклеймър): Настоящата блог статия е предоставена от Pandev Law LLC единствено с общообразователни и информационни цели. Въпреки че статията обсъжда общи правни въпроси, тя не замества правните съвети, нито установява връзка адвокат-клиент. Читателят не следва да предприема действия или да се въздържа от предприемане на действия въз основа на каквато и да е информация, представена в настоящата статия, или някъде другаде в сайта, без да потърси съвет от правилния юрисконсулт или друг професионален адвокат, който е лицензиран в съответната юрисдикция. Pandev Law LLC изрично се отказва от отговорност по отношение на каквото и да е предприето или непредприето действие въз основа на тази статия или уебсайт. Настоящата блог статия може да представлява адвокатска реклама. Предходните резултати не гарантират един и същ краен резултат.

Adrian Pandev

As the principal attorney at Pandev Law, I have helped hundreds of foreign individuals and companies successfully navigate their journey to the United States. Previously, I served as Trial Attorney at the U.S. Department of Justice. Now, I represent foreign investors, founders, and high-net-worth-individuals in business, immigration, and wealth planning matters. I am an early proponent of blockchain technology and serve as strategic advisor to blockchain startups and cryptocurrency investors. Selected to the Super Lawyers New York Rising Starslist 2019-2021. Follow me on Twitter, LinkedIn, or Instagram.

Schedule a Consultation with an Attorney Today

Talk to a Lawyer

Explore more of за българи

Our Locations

New York Office - Downtown

One World Trade Center, Suite 8500

New York, NY 10007

(646) 285-2175

New York Office - Midtown

600 Third Avenue, Floor 2

New York, NY 10016

(646) 354-3780

Charleston Office

170 Meeting Street

Charleston, SC 29401

(843) 991-7807

Call us at:

(646) 354-3780

For a consultation