Exit intend background

Questions about
 your Case?

I offer confidential 30 minute 
& 1 hour consultations.

Let's Talk

Your journey to America Starts Here

Могат ли студенти от категория F-1 да бъдат самостоятелно заети по време на OPT?

Могат ли студенти от категория F-1 да бъдат самостоятелно заети по време на OPT?

Студент от категория F-1, който има разрешително за работа за незадължително практическо обучение (OPT) след приключване на образователните дейности, не […]

Read more

Имиграция въз основа на работата: какво означава ако удължението на виза H-1B се бави повече от 240 дни?

Имиграция въз основа на работата

Какво означава „правилото на 240-те дни“ в процеса по удължаване на виза H-1B? Обобщено: Правилото за 240-те дни позволява на […]

Read more