Инвеститорска имиграция с Е-2 виза. Колко трябва да се инвестира?

Инвеститорска имиграция колко се инвестира

Какво е количеството пари, което инвеститорът трябва да инвестира, за да подсигури своята Е-2 виза? По принцип инвестицията трябва да е значителна и  напълно да покрива разходите […]

Read more