Exit intend background

Questions about
 your Case?

I offer confidential 30 minute 
& 1 hour consultations.

Let's Talk

Your journey to America Starts Here

Зелена карта въз основа на семейството – обяснение стъпка по стъпка

Зелена карта въз основа на семейството – обяснение стъпка по стъпка

Опитвате ли се да научите всяка стъпка от процеса на имиграция въз основа на семейството? Като адвокат по имиграционно право в Ню Йорк, по-долу ще представя процеса […]

Read more