All posts by Adrian Pandev

Често срещани проблеми при инвеститорската имиграция с Е-2 Инвеститорска Виза

Инвеститорска виза E2 САЩ

Не всички видове бизнеси се класират успешно по програмата за Е-2 виза. Когато обмисляте да инвестирате средства в американския си  бизнес, избрали сте този начин за емиграция […]

Read more

Инвеститорска имиграция с Е-2 виза. Колко трябва да се инвестира?

Инвеститорска имиграция колко се инвестира

Какво е количеството пари, което инвеститорът трябва да инвестира, за да подсигури своята Е-2 виза? По принцип инвестицията трябва да е значителна и  напълно да покрива разходите […]

Read more