Exit intend background

Questions about
 your Case?

I offer confidential 30 minute 
& 1 hour consultations.

Let's Talk

Your journey to America Starts Here

All posts by Adrian Pandev

Имиграция въз основа на работата: какво означава ако удължението на виза H-1B се бави повече от 240 дни?

Имиграция въз основа на работата

Какво означава „правилото на 240-те дни“ в процеса по удължаване на виза H-1B? Обобщено: Правилото за 240-те дни позволява на служител с виза H-1B да остане и […]

Read more

Как да получа спонсорирана от работодателя зелена карта?

Как да получа спонсорирана от работодателя зелена карта?

Какъв е процесът за получаване на спонсорирана от работодателя зелена карта? Кратко представяне от адвокат по имиграционно право: процесът за получаване на зелена карта въз основа на […]

Read more

Възможно ли е при развод да подновя зелената си карта въз основа на брак след изтичане на двете години?

Възможно ли е при развод да подновя зелената си карта въз основа на брак след изтичане на двете години?

Условно постоянните пребиваващи граждани, които са се сдобили със зелена карта чрез брак с американски или постоянно пребиваващ гражданин, трябва да подадат петиция I-751 заедно със съпруга/съпругата […]

Read more

Правилото за 90 дни незаетост: как да не загубим правото си на незадължително практическо обучение (OPT)?

Правилото за 90 дни незаетост (OPT)

Студент с виза F-1, който има валидно разрешително за работа за незадължително практическо обучение (OPT), получено след завършване на образователните дейности, не може да натрупа повече от […]

Read more