Често срещани проблеми при инвеститорската имиграция с Е-2 Инвеститорска Виза

Инвеститорска виза E2 САЩ

Не всички видове бизнеси се класират успешно по програмата за Е-2 виза. Когато обмисляте да инвестирате средства в американския си  бизнес, избрали сте този начин за емиграция в САЩ, има няколко важни решения, които трябва да направите, ако искате бизнесът ви да покрива изискванията и правилата на горе посочената виза.

Какви са основните затруднения пред, които се изправят кандидатите за Е-2 инвеститорска виза?

Основните проблеми произхождат от финансирането в неправилна посока, големи инвестиции, инвестиране в пасиви и неправилни по вид инвестиции са сред често срещаните проблеми, с които се сблъскват кандидатите избрали начин на имигация в САЩ като инвеститори.

Какво се счита за прекалено голямо финансиране или неправилни по вид инвестиции за целите на Е-2 инвеститорска виза?

Отговор от адвокат по имиграционно право: Ако искате за закупите разработен бизнес на стойност 300 хиляди долара , но разполагате само с 100 хиляди, продавача може да предложи договор за закупуването на бизнеса със заем от 200 хиляди, който покрива разликата в цената. Използването на такъв тип договори е често срещана бизнес практика, но за съжаление е значително препятствие при кандидатстване за този тип виза.

Проблемът с този тип договори е, че  те подсигуряват дейността на бизнеса , като осигуряват 67% от инвестицията (в примера 200 хиляди долара), финансирани чрез заем, който зависи от развитието на бизнеса и не е подсигурен от личните средства на инвеститора. Това увеличава шанса на инвеститорът избрал подобен начин на имиграция в САЩ да не бъде одобрен от американското посолство.

Когато бизнесът използва заем, който зависи от успешното развитие на бизнеса, препоръчваме размерът му да не е повече от 30% от общата цена на инвестицията.

Ако се опасявате, че финансирането по кандидатстване за инвеститорска виза не покрива изискванията и общите правила на тази  програмата или искате да използвате друг подход за придобиване на зелена карта за САЩ и желаете да обсъдите и разработите стратегия за кандидатстване, моля свържете се с нашият адвокат по имиграционно право.

Как е редно да постъпим, ако нямаме средствата за купуване на целия бизнес за целите на Е-2 виза?

Отговор от имиграционен адвокат: Имате на разположение няколко опции в този случай. Например заем, подсигурен от лични средства на инвеститор, който кандидатства за споменатата виза. Още лични обезпечения като активи и вещи, ипотеки, дори втори ипотеки, които могат да обезпечат кредитора на инвеститора, който кандидатства за визата и използва външна финансова помощ следва да се представят и прикрепят.

Точно поради тази причина планиране на инвестицията е абсолютно задължителна, когато сме избрали начин за емиграция в САЩ като инвеститори. Силно ви препоръчваме да се допитате до имиграционен адвокат, който има опит с подобни казуси в бизнес и имиграционно право, изработване на инвеститорски план и помощ за подготвяне на документацията по успешното кандидатстване за Е-2 виза.

Ако имате нужда от финансиране, за да стартирате бизнеса си в Америка, ако искате да се уверите, че инвестираните от вас средства покриват изискванията и препоръките за успешно одобрение, стартиране и реализиране на американска почва – свържете се с адвокатът ни по имиграционно право. Имиграционният ни адвокат има богат опит с подобни юридически казуси и притежава умения, с които ще изготви и развие персонална инвеститорска стратегия за придобиване на виза за Америка.

Какво се счита за инвестиция в пасив съгласно правилата за Е-2 инвеститорска виза?

Отговор от адвокат по имиграционно право: Много инвеститори искат да инвестират своите средства в недвижим имот, който да отдават под наем. За жалост вероятността за покриването на изискванията на Е-2 визата е много малка с  инвестиция от подобен вид. Инвеститорът може дори да закупи имота през фирмата си и да назначи работник, който да поддържа и ремонтира имота при нужда, което пак не е гаранция за покриване на горе посочените изисквания.

Проблемът е, че инвеститорът, който кандидатства за Е-2 виза няма активно да оперира с инвестираната от него сума, както ако има бизнес,  който изисква активно поведение всеки ден. Всички инвестиции, които осигуряват финансови облаги без всекидневни действия се считат за пасивни инвестиции. Пасивните инвестиции не се класират за целите на инвеститорската Е-2 виза.

Инвеститорът по горе посочената програма трябва активно да борави с инвестираните средства за развитието на своя бизнес.

Ако искате да разберете дали инвестициите, които искате да направите по програмата Е-2 за придобиване на инвеститорска виза ще попаднат в графата с активи или искате да сте сигурни, че идеята с която искате да кандидатствате задоволява всички изисквания и  правила, моля свържете се с нашият адвокат по имиграционно право. Имиграционният ни адвокат има опита при разработването на успешен, личен инвеститорски план и стратегия за кандидатстване за инвеститорска виза.

Какво следва да направя, ако не бъда одобрен за Е-2 инвеститорска виза?

Въпреки, че сте получили отказ за визата, което понякога е малко разочароващо и забавя осъществяването на имиграционните ви планове, това не означава, че няма да получите одобрение в близко бъдеще.

Детайлен отговор от адвокат по имиграционно право, който ще даде правилните съвети за предприемане за последващи действия, може да получите чрез безплатната петнадесет минутна консултация, която очертава рамката за последващи действия.

Въпреки отказа има няколко варианта за действие, когато получите негативен отговор от консул:

Отказ 221(g) –  Отказ, определен като 221(g) означава, че кандидатстването ви в процес на административно изчакване. Обикновено това се случва, когато консулът намери липси на важна информация в кандидатстването за Е-2 виза. Най-вероятно консулът ще се свърже с вас и ще изисква документите, които липсват за извършването на процедурата. Често отказ под формата на 221(g) означава, че има нужда от допълнителна информация, даваща по-пълна картина за инвеститорът и намеренията му.

Кандидатстване отново – след като адвокат по имиграционно право получи и прегледа писмото, в което е описан отказа за издаване на Е-2 виза, и се опасявате, че консулът е направил грешка, то Вие можете да кандидатствате отново. В практиката ни сме ставали свидетели на дела, при които след повторно кандидатстване за виза, същият кандидат бива одобрен от различен консул. Писмото, с което се получава отказ обикновено съдържа специфични причини за отказа. В повечето случай бързи поправки на посочените пропуски/грешки са възможни, след което може да се пристъпи към повторното, успешно кандидатстване.

Обжалване на решението –  ако сте попълнили и подали своето заявление за инвеститорска Е-2 виза с   USCIS, а не пред консул, вие имате възможност да обжалвате решението на  USCIS пред Административният орган на USCIS (Administrative Appeals Office AAO). Ако USCIS приеме, че решението на офицера по вашето дело е нечестно и прикрепените по делото доказателства не са адекватно взети в предвид, обжалване на решението може да е най-добрият вариант за вас. Силно препоръчваме при подобни процедури да използвате услугите на опитен адвокат по имиграционно право, за да изберете правилните във вашият случай методики на обжалване.

Ако получите отказ при кандидатстване за Е-2 инвеститорска виза, моля използвайте шанса да се свържете с нашият опитен адвокат по имиграционно право. Имиграционният адвокат работещ при нас притежава знанието и нужният опит, за да разработи успешна, персонална стратегия за инвеститор, който е избрал този вариант за имиграция в САЩ.,

Нашият адвокат по емиграционно и инвеститорско право в Америка е тук, за да ви помогне!

Искате да създадете самостоятелна имиграционна стратегия, даваща възможност да развиете бизнеса си в САЩ? Ако сте предприемач и търсите начин за емиграция в САЩ, интересувате се от методите за придобиване на зелена карта за Америка или искате най-подходящата виза за вас и желаете помощ при събиране и попълване на нужните документи за кандидатстването за Е-2 инвеститорска виза или друг тип виза?  Нашият имиграционен адвокат има богат опит в тази отрасъл на правото. Той може да изготви персонална, подходяща и отговаряща на вашите потребности бизнес стратегия, както и да съдейства за изготвяне на заявленията като се спазят всички релевантни за този вид визи изисквания. Опитът, който Pandev Law/Пандев лау разполага и знанието натрупано през годините практика по подобни юридически казуси, ви дава спокойствието, че ще бъдете съпровождани и съветвани напълно адекватно от нашият адвокат по емиграционно право през цялото време.

Моля, попълнете нашият формуляр за контакт с нас, имайл admin@pandewlaw.com,  или се обадете на телефон +1-212-220-6652 за офисът ни в Ню Йорк или на телефон +1-843-779-6607 за офисът ни в Чарълстон.

По време на консултацията нашият адвокат ще ви запознае с правилният, индивидуален подход и методика на действие, за да се постигне желаният от вас резултат и ще препоръча следващата стъпка в процеса.

Въпреки,че тази статия засяга основните правни въпроси и проблеми за кандидатстване за Е-2 виза, това не е официален съвет/препоръка. Читателите не трябва да предприемат действия, базирани на изложената в тази статия информация, без да потърси съвет от подходяща организация.

I offer a FREE & Confidential 15 minute consultation