Какви са изискванията за Е-2 инвеститорска виза?

Изисквания e2 инвеститорска виза САЩ

Договорната виза за инвеститори Е-2 е идеалната възможност за емиграция в САЩ за чуждестранни предприемачи и инвеститори, които искат да започнат и развият своят бизнес в Америка. Горе споменатата виза дава на чуждестранни инвеститори възможен начин за емиграция в САЩ, възможност да живеят и работят в Съединените Щати да развият своята бизнес стратегия. Статията предлага информация на читателя за основните изисквания за получаване на Е-2 инвеститорска виза. Имайте предвид,че различните американски посолства и консули имат различни процедури и изисквания, които трябва да бъдат спазени, за да кандидатствате за този тип виза.

Изискванията за Е-2 инвеститорска виза:

Този тип виза е страхотна възможност за хора, които искат да започнат бизнес в Америка. Тя позволява инвеститорът да живее, работи и развива своята дейност в САЩ, което само по себе си дава много възможности за развитие и възход. Тази възможност имат само граждани на държави, които имат договор с Америка (treaty of Commerce and Navigation with the US). Визата дава възможност за емиграция в САЩ на хора, които искат да стартират бизнеса си в Америка. Придобитата виза е не емигрантска виза, което означава,че не дава възможност за постоянно пребиваване както, ако притежавате зелена карта за Америка. За щастие България е страна по горепосоченият договор и българските инвеститори могат да кандидатстват по програмата като срокът на Е-2 визата е 5 години без ограничения на посещенията в Америка.

Големината на инвестицията

Инвестицията при кандидатстване за подобен вид виза е значителен, макар че няма точно определена сума. По-скоро сумата, която трябва да се инвестирана в новият бизнес трябва да осигури успешното стартиране и реализиране на американска почва. За да определим размера на инвестицията  е важно да разгледаме количеството на пари, което обикновено е нужно за развиване на подобен бизнес. Нужната инвестиция трябва да е приблизително равна на нормалните разходи за стартиране на подобен бизнес в Америка. Препоръчително е инвестицията да е най-малко от 100 000 до 150 000 хиляди долара. Голямо значение има и вида на дейността, която ще се започва. Този фактор дава възможност за стартиране на бизнес в Америка и с доста по-малка сума, като например консултантски бизнес, бизнес в интернет/он лайн, които не изискват толкова големи инвестиции за разлика от производство на продукт или бизнес в други свери, за които са нужни сериозни стартови инвестиции. Най-ниската сума, с която е стартиран бизнес е 15 хиляди долара, но имайте предвид, че при стартиране на подобен бизнес, желаещият може да участва и с взет заем, който също се взема в предвид.

Инвестиции в процес:

За да се класира по тази програма предоставена от американското правителство, инвеститорът трябва да бъде в процес на инвестиции или вече да е инвестирал средства по програмата за инвеститорска виза. Всички инвестирани средства обаче са с риск от загуба. Инвеститорът след като е избрал този начин за емиграция в САЩ, то той трябва да бъде активно инвестиращ и да предлага, разработва или произвежда продукт или услуга на американския пазар. Няма ограничения по отношение на отрасъла за действия, който инвеститорът е избрал. Може да бъде от ресторант до бизнес консултант и още много други дейности. Не се класират инвестиции като акции на стоковите борси, инвестициите в недвижимо имущество и друг вид инвестиции смятани за спекулативни за целите на въпросната програма.  Горепосочената програма дава възможност на предприемачът да вложи средства и да започне дейността си в момента, когато е одобрен.

Ако искате да разберете дали капиталът, с който мислите да започнете бизнес е достатъчен за Е-2 виза за инвеститори и желаете да разработите стратегия по кандидатстване за подобна виза, вие можете да се обърнете към нашият адвокат по имиграционно право, който предоставя страхотната възможност за безплатна и конфиденциална консултация в рамките на 15 минути. С краткото обсъждане на въпросите, които имат значение за вас, той ще посочи удачни начини за емиграция в САЩ, методи за сдобиване със зелена карта и да очертае рамката, която да следвате при последващи действия.

Контрол и източници на средствата:

За да се класирате за инвеститорска виза трябва средствата за инвестиция да принадлежат на инвеститора. Дарения и подаръци от роднини, приятели или трети страни могат да бъдат включени към стойността на инвестицията. Лични спестовни влогове също се считат за част от инвестицията, доколкото влогът е гарантирано личен и не зависи от развитието на бизнеса за възвръщането му. Естествено инвестирането на лични средствата е на собствен риск, поради многото фактори, които трябва да бъдат взети в предвид като неуспешен бизнес замисъл/план или неподходяща и непреспективна предлагана услуга. Инвеститорите по програмата Е-2 трябва да покажат законният източник на парите, които смятат да инвестират по програмата.

Ако имате въпроси относно начинът, по който да удостоверите документално източникът на средства, предназначени за инвестицията или просто искате малко повече информация относно програмата, не се колебайте и се свържете с нашият адвокат по имиграционно право.

Могат ли съпрузите или децата на инвеститор по Е-2 програма също да придобият виза?

На кратко, да съпрузите и децата под двадесет и една годишна възраст на инвеститорите могат да получат виза, ако кандидатстването на инвеститора е одобрено. Естествено препоръчваме детайлна консултация с нашият адвокат по инвеститорско и емиграционно право, за събиране и подготвяне на нужната за целта документация.

Ако инвеститорът е одобрен за Е-2 инвеститорска виза, то съпруга и децата под двадесет и една годишна възраст (непълнолетни) могат да се класират за Е-2 виза, която обаче е зависима от тази на инвеститорът. Обикновено визите на съпругът и децата се класифицирани като зависми,  като те получават същите дати за валидност, коетое легален начин за емиграция в САЩ. Има едно изключение за децата, които са кандидатствали по програмата на шестнадесет години, тъй като визата им се ограничава до навършването на двадесет и една годишна възраст. Съпрузите на инвеститорите имат право да получат работно разрешително в Америка. Децата не могат да получат горе споменатото работно разрешително, но имат право да посещават училище или университет или просто да придружават техните родители в Съединените Американски Щати. 

Ако искате да осигурите виза за своят съпруг/съпруга или деца по възможността за получаване на Е-2 инвеститорска виза, ако искате да придобиете повече информация, да разберете изискванията към инвеститора, методи за сдобиване със зелена карта за Америка или искате да разработите инвеститорска имиграционна стратегия за Америка за вас и цялото ви семейство, моля свържете се с нашият адвокат.

Може ли работник на инвеститор, кандидатсвал за инвеститорска виза да се сдобие с Е-2 виза?

По принцип да, работниците от същата националност като инвеститорите, могат да получат Е-2 работническа виза, което им дава възможност за емигация в САЩ, работейки добре познатата за тях работа. Това са лица, които притежавават ценни за работодателя качества, придобили важни бизнеса умения и заемащи длъжности като мениджъри, супервайзъри, работници и други.

Оново препоръчваме детайлна консултация с нашият адвокат по имиграционно право, за събиране и подготвяне на нужната за целта документация.

Когато заявлението за виза е одобрено, като Е-2 инвеститорска виза на лице, гражданин на държава, която имат договор с Америка (treaty of Commerce and Navigation with the US), работници от същата националност със същият работодател могат да бъдат одобрени и да получат Е-2 работническа виза. Мениджъри, съпевайзъри, директори и работници, притежаващи ценни за компанията умения и опит имат реалната възможност да бъдат одобрени. Децата и съпрузите на кандидатствалите рабодници по програмата Е-2 също имат възможност да кандидатстват за зависима виза, като на съпрузите се дава работно разрешително и могат да работят на територията на САЩ, а на децата – да учат в училище или университет като това е един от начините за емиграция в САЩ.

Нашият адвокат по емиграционно и инвеститорско право в Америка е тук, за да ви помогне!

Искате да създадете самостоятелна имиграционна стратегия, даваща възможност да развиете бизнеса си в САЩ? Ако сте предприемач и търсите начин за емиграция в САЩ, интересувате се от методите за придобиване на зелена карта за Америка или искате най-подходящата виза за вас и желаете помощ при събиране и попълване на нужните документи за кандидатстването за Е-2 инвеститорска виза или друг тип виза?  Нашият имиграционен адвокат има богат опит в тази отрасъл на правото. Той може да изготви персонална, подходяща и отговаряща на вашите потребности бизнес стратегия, както и да съдейства за изготвяне на заявленията като се спазят всички релевантни за този вид визи изисквания. Опитът, който Pandev Law/Пандев лау разполага и знанието натрупано през годините практика по подобни юридически казуси, ви дава спокойствието, че ще бъдете съпровождани и съветвани напълно адекватно от нашият адвокат по емиграционно право през цялото време.

Моля, попълнете нашият формуляр за контакт с нас, имайл admin@pandewlaw.com,  или се обадете на телефон +1-212-220-6652 за офисът ни в Ню Йорк или на телефон +1-843-779-6607 за офисът ни в Чарълстон.

По време на консултацията нашият адвокат ще ви запознае с правилният, индивидуален подход и методика на действие, за да се постигне желаният от вас резултат и ще препоръча следващата стъпка в процеса.

Въпреки,че тази статия засяга основните правни въпроси и проблеми за кандидатстване за Е-2 виза, това не е официален съвет/препоръка. Читателите не трябва да предприемат действия, базирани на изложената в тази статия информация, без да потърси съвет от подходяща организация.

I offer a FREE & Confidential 15 minute consultation