Инвеститорска имиграция с Е-2 виза. Колко трябва да се инвестира?

Инвеститорска имиграция колко се инвестира

Какво е количеството пари, което инвеститорът трябва да инвестира, за да подсигури своята Е-2 виза?

По принцип инвестицията трябва да е значителна и  напълно да покрива разходите за стартиране на бизнеса.

Подробен отговор от действащ в сферата на имиграционното право адвокат:

Няма минимален праг на сумата за инвестиция, която е нужна на инвеститорът да да вложи, когато е избрал начин за емиграция в САЩ чрез Е-2 инвеститорска виза.  Това е различна по тип виза от EB-5 инвеститорска виза, за която е необходимо инвестицията да покрива минималните изисквания.

За да бъде одобрена подобна виза, както споменахме по-горе, инвестицията трябва да е значителна. Дали една инвестиция се характеризира като такава – зависи от нужните разходи по стартирането на дейността. В зависимост от вида бизнес, сумата за стартирането му може да е различна. Например компания за интернет маркетинг услуги може да инвестира далеч по-малко количество пари, отколкото фабрика за производство на даден продукт, за която ще е нужно сериозна инвестиция,за да има шансове за успех на пазара. Задачата на адвоката ни по имиграционно право е да изготви подходящ бизнес план, на базата на който може да се разпредели капитала предвиден за разработването на бизнеса. 

Офицер в консулството проверява и разкрива на кандидатът за виза необходимото количество пари за започване на подобен тип бизнес начинание. Предвидените средства трябва да са достатъчно за покриване на стартовите разходи, които се очаква да настъпят. По принцип, за да се счита за значителна/достатъчна една инвестиция, то тя трябва да покрива предвидените разходи за започване и да дава известен аванс за последващо развитие след стартиране. Накратко колкото е по-висока инвестираната сума, толкова по-добре.

Имайте предвид,че закупуването на лаптоп или телефон няма да бъде счетено за значителна инвестиция за целите на Е-2 инвеститорска виза дори и бизнеса да няма нужда от значителни първоначални инвестиции.  Инвестицията трябва да е достатъчна за избрания от инвеститора тип бизнес, което показва още и неговата нагласа за успешно стартиране и реализиране на бизнес идеята. Ако единствената инвестиция е един телефон и компютър, то при един евентуален провал на бизнеса загубите ще са незначителни. Американското правителство иска вложения от сериозни инвеститори, които ще направят всичко възможно,за да стартират успешен бизнес с възможност за емиграция в САЩ.

Ако искате да разберете или определите дали количеството средства са достатъчни за целите на Е-2 визата, моля свържете се с нашия адвокат по имиграционно право в Ню Йорк.

Чувал съм от хора,че трябва да инвестирам поне 100 хиляди долара?

Това не е изискване за кандидатстване за тази инвеститорска виза, а по-скоро препоръка.

Детайлен отговор, който засяга обстойно изискванията и характерните проблеми при кандидатстването може да получите от нашият адвокат по имиграционно право.

Съветът към инвеститорите, които искат за стартират дейност в Америка и кандидатстват за виза е те да инвестират поне 100 хиляди долара, но това не е изискване. Много от адвокатите съветват клиентите си да инвестират суми от 100 до 150 хиляди долара, защото за повечето бизнеси ще са нужни такива по размер инвестирани суми при стартирането им от нула, също по този начин демонстрират желанието и стремежа за успех на американския пазар. Въпреки това в практиката съществуват успешни бизнес модели, стартирайки с 50 хиляди долара. Както вече споменахме ниските стартови инвестиции могат да се асоциират с липса на желание за успех на американския пазар.

Ами ако бизнесът ми не изисква толкова значителни инвестиции?

На кратко вие трябва по някакъв начин да докажете, че инвестицията е напълно достатъчна за покриване на стартовите разходи и успешното  развиване на дейността.

Детайлен отговор може да получите от нашият адвокат по имиграционно право.

Често инвеститорите се притеснени, че техният бизнес не изисква толкова значителни инвестиции. Това е често срещано при фирми, които развиват дейността си в областта на маркетинга, консултантски услуги, услуги в сферата на ИТ сектора като уеб дизайн и др. Инвеститорите с подобни бизнес идеи са често изненадани от сумата, която трябва да инвестират за стартиране на бизнеса им с Америка. В повечето случай, за да стартират фирма в САЩ, те трябва да  я регистрират в щата, в който ще развиват своята дейност. Това включва плащане на таксите за регистриране и понякога такси за публикуване на информацията във вестник. За определен вид бизнес е необходимо определени разрешителни и/или лицензи. За да се осигури успешна бизнес стратегия е нужно да използвате услугите на имиграционен адвокат и счетоводител. После може да ви потрябва помощ за изготвянето на онлайн присъствие на фирмата ви. Естествено ще ви трябват поне поне един компютър, принтер както и офис обоудване и консумативи. Разходите бързо могат да нараснат до значителни размери като инвестициите в банковата сметка могат да повишат шанса ви за емиграция в САЩ чрез програмата за Е-2 виза.

Детайлен отговор по този и други актуални въпроси като кандидатстване за зелена карта, емиграция в САЩ и друг начин за емиграция в САЩ може да получите от нашият адвокат по имиграционно право.

Каква ще бъде цената на инвестицията при закупуване на вече съществуващ бизнес?

Инвестицията ще се сведе до цената за закупуване на бизнеса. Детайлен отговор за спецификите на този вид сделка може да получите от нашият имиграционен адвокат. 

Когато инвеститорът кандидатства за Е-2 виза, базирана на покупката на компания, която вече е създадена и действаща, размерът на инвестицията по принцип е цената платена за закупуване на вече действащата фирма. 

Други опции за финансиране също са разрешени. Регулациите върху визите не са определени точно, но грубо финансирането не трябва да бъде повече от 25 до 35% от цялата стойност при инвестиция между 100 и 500 хиляди долара. Процентът на разрешеното финансиране от банка нараства пропорционално с нарастването на количеството пари, които са нужни за закупуването на бизнеса. Например, ако бизнеса струва 1 милион долара, то позволеното финансиране може да бъде 50% от общата сума.

Ако имате въпроси относно количеството средства, които са ви нужни за кандидатстване за Е-2 виза  и/или други актуални въпроси като кандидатстване за зелена карта, емиграция в САЩ и начин за емиграция в САЩ, то Вие може да получите бърз и конфиденциален отговор от нашият адвокат по имиграционно право.

Каква е минималната стойност на инвестицията за започване на бизнес?

Стойността трябва да е достатъчна, за да може бизнесът да функционира нормално.

Когато инвеститорът е избрал този начин за начин за емиграция и 

кандидатства за Е-2 виза с цел развиване на нов бизнес на територията на Америка, то обикновено очакваната стойност зависи най-вече от вида на бизнеса.

Имайте в предвид, че ако искате да кандидатствате за горе споменатата виза, то  трябва да сте инвестирали пари в банкова сметка, да сте закупили оборудване преди заявлението да е подадено. Според правилата за кандидатстване, депозиране на средства в банкова сметка, които са предназначени за инвестиране в бизнеса в близко бъдеще е доказателство за желанието и целенасочеността на предприемача.

Адвокат по имиграционно право, с опит в сферата на бизнес право, инвеститорски визи включително и Е-2 визи, може да бъде от полза, помагайки да решите дали вашата бизнес идея е сходна с идеята за инвеститорските визи, да ви напътства през всички фази на Е-2 инвеститорска, имигрантска виза за САЩ включително и при изготвяне на инвестиционен план, структуриране на транзакциите и подготвяне на визовите формуляри.

Казаното до тук дава обща информация по темата. Ако имате желание да предприемете определени действия за развиване на дейност на територията на САЩ, силно ви препоръчваме да се консултирате с адвокат по имигрционно право, с който да разработите индивидуален план по кандидатстването за Е-2 виза, което увеличава значително шансовете ви за успех в начинанието!

Нашият адвокат по емиграционно и инвеститорско право в Америка е тук, за да ви помогне!

Искате да създадете самостоятелна имиграционна стратегия, даваща възможност да развиете бизнеса си в САЩ? Ако сте предприемач и търсите начин за емиграция в САЩ, интересувате се от методите за придобиване на зелена карта за Америка или искате най-подходящата виза за вас и желаете помощ при събиране и попълване на нужните документи за кандидатстването за Е-2 инвеститорска виза или друг тип виза?  Нашият имиграционен адвокат има богат опит в тази отрасъл на правото. Той може да изготви персонална, подходяща и отговаряща на вашите потребности бизнес стратегия, както и да съдейства за изготвяне на заявленията като се спазят всички релевантни за този вид визи изисквания. Опитът, който Pandev Law/Пандев лау разполага и знанието натрупано през годините практика по подобни юридически казуси, ви дава спокойствието, че ще бъдете съпровождани и съветвани напълно адекватно от нашият адвокат по емиграционно право през цялото време.

Моля, попълнете нашият формуляр за контакт с нас, имайл admin@pandewlaw.com,  или се обадете на телефон +1-212-220-6652 за офисът ни в Ню Йорк или на телефон +1-843-779-6607 за офисът ни в Чарълстон.

По време на консултацията нашият адвокат ще ви запознае с правилният, индивидуален подход и методика на действие, за да се постигне желаният от вас резултат и ще препоръча следващата стъпка в процеса.

Въпреки,че тази статия засяга основните правни въпроси и проблеми за кандидатстване за Е-2 виза, това не е официален съвет/препоръка. Читателите не трябва да предприемат действия, базирани на изложената в тази статия информация, без да потърси съвет от подходяща организация.

I offer a FREE & Confidential 15 minute consultation